עלילת הדם בעיר ראגוזה [דוברובניק] ערב חג הסוכות שנת 1622

 "מעשה ישורון" – סיפור נורא על עלילת דם                                                    – הביא והוסיף הערות והארות  דן ירדני – … המשך לקרוא עלילת הדם בעיר ראגוזה [דוברובניק] ערב חג הסוכות שנת 1622