מי אתה יגאל סרנה

מאמר זה פורסם  לראשונה בשנת 2000 אבל נראה שהוא מעניין גם היום

אם יש את נפשך לדעת את המעין ממנו לא שאבו עתונאינו החמודים והעוקצניים, אף לא טיפה אחת, לך אל כתבותיהם. תקרא מה הם יודעים ומה הם אומרים כשמדובר בנושא יהודי כלשהו.כמעט כולם "מנוגבים מדבר תורה" (כמאמרו של עגנון), פשוט נבערים מדעת.

יגאל סרנה ויקיפדיה dolly hase

יגאל סרנה ויקיפדיה dolly hase

 

קחו למשל את יגאל סרנה, כתב בכיר ב"ידיעות אחרונות". חצי עיתונאי חצי סופר, קצת מזה וקצת מזה. כמובן שמאלני. סרנה שם נפשו בכפו, יצא לכתוב כתבה על שכם, כשהוא זוכה להגנתם של "הפנתרים", תנועה שלפי עדותו "הטילה את חתיתה על סיורי צה"ל בשעתו".

הכתבה כולה עושה שרות מצויין לעמדה הערבית. קבר יוסף בידי ישראל הוא "פרונקל" והערבים עכשיו משפצים אותו ומחזירים לו את תפארת עברו. וראש העיריה שלח ארבעה מהנדסים לאיטליה ללמוד על שיפוץ אתרים עתיקים וזה מוכיח שהם רודפי שלום.

עד כאן הכל בסדר. לא יותר גרוע ממאמר ראשי שכתב בשבחו של ברגותי. וכי מה אפשר לצפות מכתב ישראלי? שיציג את העמדה הישראלית? בפעם האחרונה שסרנה הציג עמדה ישראלית היה ככל הזכור לי כאשר איש חמס פוצץ עצמו בדיזנגוף, במסלול בו מוביל סרנה את בתו אל הגן.


אך מה בדבר השרות לקורא ודיוק במידע? יגאל סרנה יוצא לשכם ומבקר בקבר יוסף. ומה מקור האינפורמציה שלו שהוא מביא לקוראים על הקבר? שומר המקום. וזה אומר לו כדברים הבאים: "מעולם לה היה המקום קבר, יהודי או מוסלמי, ואין בפנים שום יוסף שלנו או שלכם. את יוסף שלכם קברו במצרים וגם בגין אמר לסאדאת כי הוא נטמן במונאפיה. אחר כךאמרו שהוא בטבריה ואחרי זמן "דיברו על המקום פה".
 עד כאן דברי שומר הקבר הערבי, מפי סרנה.
יגאל סרנה כנראה נעדר מן השעור בתנ"ך בו למדו על העלאת עצמות יוסף ממצרים וקבורתו בשכם. את מדרשי חז"ל מערכת החינוך הישראלית ודאי לא לימדה אותו, גם אם היה בא לכל השעורים. אך כעיתונאי אפשר לדרוש ממנו להכין שעורי בית לפני שהוא כותב כתבה. לפתוח ספר מדעי העוסק בנושא.
אם היה פותח למשל את "מצבות קודש בארץ ישראל" של ד"ר זאב וילנאי היה לומד לדעת כי קבר יוסף בשכם מוזכר כמה מאות שנים לפני הכיבוש הערבי (כן מר סרנה, שכם היא שטח כבוש בידי ערבים). יש אינסוף מקורות נוצריים, שומרונים, יהודיים וגם ערביים לגבי זהות הקבר, כקברו של יוסף.
  
קבר יוסף בשכם 1865

קבר יוסף בשכם 1865

אין זו הפעם היחידה שבה נחשפו ידיעותיו של סרנה ביהדות. לפני כשנתיים פרסם סרנה כתבה על עולם הפשע בפרדס כץ. בכתבה הוא מצטט אחד ממרואייניו שסיפר לו את הסיפור התלמודי על ריש לקיש שהיה בראשיתו שודד (או גלדיאטור). היה מסוגל לעבור נהר בקפיצה. ר' יוחנן שיכנע אותו לחזור בתשובה והבטיח להשיא לו את אחותו היפה. ריש לקיש קיבל את ההצעה ולאחר שקיבל עול תורה נתברר כי תש כוחו והוא אינו מסוגל עוד לדלג בקפיצה מעל לנהר.
בגירסה של סרנה, כפי ששמע אותה מחכמי פרדס כץ, נהפכו היוצרות. ריש לקיש הוא האיש הטוב (במקום ר' יוחנן) והאיש הרע הוא ר' שמעון בר יוחאי (שחי בכלל בתקופה אחרת).
הפניתי את תשומת לבו של העורך דאז, אלון שליו, וסרנה התקשר אלי והסביר לי שהסיפור הזה מלמד כי האנשים אותם ראיין רק מתחזים ללמדנים גדולים בעוד שהם בורים ועמי ארצות.

מי אתה שמיר, מי אתה חלמיש לפני עיתונאי עברי המנוגב מדבר תורה.

 ראה

קבר יוסף בשכם

איך השתלטה השמאלנות הפוסט יהודית על התרבות הישראלית

http://www.zeevgalili.com/?p=10611

איך הפכה התקשורת מושחתת ושמאלנית

http://www.zeevgalili.com/?p=6114

 

נספח: ארגוני שמאל בישראל

 

אק"י – אופוזיציה קומוניסטית ישראלית (פרשה ממק"י ב-1973, התמזגה לחד"ש ב-1977)

דע"ם – ארגון הפעולה הדמוקרטי (הוקמה ב-1995 על ידי פורשים מדרך הניצוץ)

הפנתרים השחורים (נוסדה ב-1971, רצה כחלק מהעולם הזה – כוח חדש, של"י וחד"ש)

הרשימה המתקדמת לשלום (נוסדה ב-1984, התפלגה ב-1992 אל בל"ד ודעכה)

חד"ש – החזית הדמוקטית לשלום ולשוויון (נוסדה ב-1977 על ידי רק"ח יחד עם פורשים מאק"י, שס"י, הפנתרים השחורים ואחרים, מאוחר יותר הצטרפו מק"י ותראבוט)

מחנה של"י (שלום לישראל) הוקמה על ידי הסוציאליסטים העצמאיים, מוקד, העולם הזה – כוח חדש, והפנתרים השחורים)

מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית (נוסדה ב-1919 כמפס"ע ולאחר מכן פק"פ, ושינתה את שמה למק"י עם הקמת המדינה ב-1948, דעכה לאחר המיזוג אל מוקד ופירוקה ב-1977); כמו כן, מ-1989 שמה של רק"ח (חלק מחד"ש)

רק"ח – רשימה קומוניסטית חדשה (התפלגה ממק"י ב-1965, חלק מחד"ש החלק מ-1977, שינתה את שמה למק"י ב-1989)

שמאל ישראלי חדש (נוסדה 1973, התפרקה ב-1973 לתכלת-אדום ולאק"י)

תנועת שח"ר (תנועה בראשות יוסי ביילין)

אומץ לסרב (תנועת סרבנות, קמה בעקבות אינתיפאדת אל אקצה)

אנרכיסטים נגד הגדר (קבוצת שמאל רדיקלית שפועלת כנגד גדר ההפרדה)

ארבע אמהות (תנועה שפעלה ליציאת צה"ל מדרום לבנון, התפרקה אחרי היציאה מלבנון)

גוש שלום (תנועת שמאל רדיקלית)

דרך הניצוץ (התפלגה ממצפן)

הועד נגד הריסת בתים ICAHD (תנועת שמאל יהודית-ערבית המתנגדת להריסת בתים של פלסטינים)

יש גבול (תנועת סרבנות, קמה בעקבות מלחמת לבנון)

כביסה שחורה (תנועת שמאל רדיקלית עם אוריינטציה לסבית)

מחסום Watch (ארגון העוקב אחרי מחסומי צה"ל בשטחים)

מכתב השמיניסטים (תנועת סירוב, של נוער המתנגד לכיבוש)

מצפן (תנועת שמאל רדיקלי אנטי-ציונית, הוקמה בשנות השישים, התפרקה)

נשים בשחור (תנועת שמאל פמיניסטית למען שלום)

עיר עמים (עמותה העוסקת בעתיד ירושלים)

פרופיל חדש (תנועה פמיניסטית לאזרוח החברה ונגד מיליטריזם)

שוברים שתיקה (חיילים משוחררים מספרים על חברון)

שלום עכשיו

תעאיוש (תנועה יהודית-ערבית)

לוחמים לשלום (תנועה ישראלית פלסטינית הפועלת לסיום הכיבוש בדרכים לא אלימות)

הפורום הקומוניסטי הישראלי

הפנתרים השחורים

הקשת הדמוקרטית המזרחית (שמאל חברתי)

השמאל הלאומי

יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית

כוח לעובדים (איגוד עובדים דמוקרטי)

מאבק סוציאליסטי (תנועת שמאל סוציאליסטית הדוגלת במדינת כל-אזרחיה)

מרכז אדוה

קואליציית הסטודנטים (ארגון על של תנועות שמאל באוניברסיטת תל אביב)

 

 

איך הפך השמאל הציוני הישן לשמאלנות פוסטמודרנית

http://www.zeevgalili.com/?p=10509

 ידיעות אחרונות הסיפור האמיתי

7 תגובות בנושא “מי אתה יגאל סרנה

 1. עפר שפירא

  אם היית לומד היסטוריה (טוב, אם היו מלמדים היסטוריה אמיתית בבתי הספר…) היית יודע שעל סמך הממצאים הידועים לנו (לא כולל את התנך) יוסף כנראה לא היה קיים והסיפור על יוסף הוא מיתולוגיה יהודית ולא אמת היסטוריה.
  להילחם על סיפור (גם אם הוא יפה) – לא נשמע לי הכי חכם

  1. זאב גלילי מאת

   לבורות אין גבולות וכמאמר איינשטיין היא לעתיםגדולה מן החלל. האם מה שאתה אומר מצדיק בורות? גם לא לדעת את המיתולוגיה היוונית זו בורות.

  2. אמירה

   קודם כל, כמו כל השמאלנים, הגישה של "אני יודע ואת/ה טפש/ה, בור וגם מכוער" במיטבה. "אם היית לומד היסטוריה…" – אתה גם בור. "על סמך הממצאים הידועים לנו (לא כולל את התנ"ך)" – יש להניח שכאן הכותב מסתמך על המדע. להזכיר נקודה מצערת (אחת מרבות) בענין המדע – עד לא כל כך מזמן כולנו "ידענו" שהארץ שטוחה ואם אניה תעבור את עמודי הרקולס היא תשפך לתהום ללא תחתית. עוד מ"הממצאים הידועים לנו (לא כולל את התנ"ך)" היא הדת החדשה של ההתחממות הגלובלית (כן, אני יודעת, כשהתברר שהמדע לא כל כך תומך במספרים שהובאו לידיעת הצבור יצא אימייל מ'אוניברסיטת מזרח אנגליה' לכל חבריהם לשנות את המספרים, כי הם לא מוכיחים שום דבר… וכך עשו). לפי הדת הזאת אנחנו, המין האנושי, הורסים את כדור הארץ, ארה"ב היא המובילה וג'ורג' בוש (עוד מעט הם יזכרו שהיו בחירות ודונאלד טרמפ הוא הנשיא הנוכחי) הוא האשם העיקרי. ואין אנו מניחים לעובדות לבלבל אותנו. קודם כל להווה: ארה"ב היא המדינה שבה החוקים החמורים ביותר לענייני שמירת איכות הסביבה. ואם נוציא את אירופה מן המשוואה נקבל את כל העולם השלישי, כולל סין ורוסיה, שבו אין דין ואין דיין והם לא עושים כלום, וגם אינם מתכוונים לעשות כלום למען "העולם". אבל ארה"ב היא האשם העיקרי… ולענין העבר: איפה היו ארה"ב בכלל וג'ורג' בוש בפרט כשנשמדו הדינוזאורים? גם אז המין האנושי היה אשם? (נדמה לי שאפילו "על סמך הממצאים הידועים לנו" האדם עוד לא היה קיים.
   וחזרה לעניין יוסף בכלל וההיסטוריה שלנו בפרט: אילו ממשלות ישראל לדורותיהן היו עושות מה שהיו צריכות לעשות, מספחות את יש"ע כמו שספחו את הגולן, מפקיעות את שליטת הוואקף (מישהו יכול להסביר לי למה נתנו לערבים את השליטה המוחלטת על חלק כלשהו של מדינת ישראל, ועל אחת כמה וכמה על הר הבית?) ועושות עבודות שימור ושיחזור בהר הבית, כפי שמתבצע בכל מקום עם עתיקות בארץ, לא היינו נמצאים במקום שאנו נמצאים בו היום מבחינת הרס ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל/יהודה/כנען ולא היו "סיפורים" שצריך להלחם עליהם.
   בדבר אחד אני מסכימה עם הכותב – "אם היו מלמדים היסטוריה אמיתית בבתי הספר" לא היינו צריכים להילחם על אמיתות (בין אם זה יוסף או כל חלק אחר של ההיסטוריה שלנו, כולל המודרנית [מישהו למד על הסכמי סאן רמו 1920 בבית ספרו? שיקום).
   ולהקורא ינעם.

 2. ofer10

  אמירה,
  קטונתי מלמנות את כמות השגיאות שכתבת (סליחה אבל פעם ראשונה שאני נתקל בתגובה שלך). אעזור לך בכמה מהם:

  עד לא מזמן ידענו שהארץ שטוחה ?
  לא יודע עד כמה זה "לא מזמן " אצלך אבל לפני 2300 שנה אריסטו הוכיח זאת (אם כי בהשוואה ל 14 מליארד שנות יקום זה באמת לא מזמן)
  אגב ה"לא מזמן" לשיטתך הוא עדיין בין חצי לשליש מהתקופה שהעולם קיים ?

  ההתחממות הגלובלית זו לא דת. זו עובדה שאין עליה מחלוקת לפחות לא בשנים שיש מדידות. השנים האחרונות היו החמות ביותר מאז החלה המדידות. לגבי הסיבות אפשר להפעיל פרשנויות שונות.

  לעניין בוש וטרמפ לא הבנתי אבל זו הבורות שלי

  הסכמי סן רמו הם חלק מהחומר לבגרות (מישהוא הסביר לי שהיסטוריה היא לא מקצוע חובה בממלכתי דתי מה שאולי מסביר את חוסר הידע שלך על הנ"ל).

  ולגבי סיפורי האגדות של התנך – לא רק את קבר יוסף לא מצאה הארכיאולוגיה. היא גם לא מצאה שום פרט על יציאת מצרים (2 מליון אנשים יצאו ממצרים ולא מצאו אפילו שבר כד חרס שיעיד על זה) שזה לא קשור לפלסטינים.
  חוץ מזה נעשו חפירות ארכיאולוגיות מקיפות בשטחים (הכבושים או משוחררים מה שאת רוצה), מצאו ממצאים רבים אבל כלום מלפני רחבעם וירבעם (כן, אני מכיר את שעריים).

  אז כן – למיטב ידיעתנו יציאת מצרים וסיפורי התורה אגדות יפות אבל לא יותר מזה.

  1. אמירה

   ושוב השחצנות של הידענים בע"מ. אל "תעזור לי" בכמות השגיאות (בעברית זו לא כמות אלא מספר, אבל, כמוך, גם אני מוכנה לעזור לך).
   ממש לא חשוב מה אריסטו הוכיח לפני כמה אלפי שנים, מה שחשוב הוא מה שידענו. אז הכנסיה החליטה שהשמש מסתובבת סביב הארץ, גם כן לא כל כך מזמן, ואנשים עלו על המוקד וישבו במאסר בית שנים. אבל מה זה חשוב, מה שחשוב הוא שאריסטו ידע. אף אחד מלבדו לא ידע.
   ההתחממות הגלובלית היא דת, ואחת דתו של הכופר – ישלל תוארו ולא יוכל לעבוד במקצועו. לא יודעת מה רואים בארץ בתקשורת, אבל בארה"ב זה פורץ מפעם לפעם כש"המאמינים" מתעצבנים על מישהו שהעז לכפור בעיקר. העולם מתחמם ומתקרר, ה"התחממות" לא הוכחה בינתים, כי לפי מה שראיתי כאן דוקא היתה ירידה בטמפרטורות. אבל זה לא משנה. בשנות ה-70' היתה רייצ'ל קרלסון הנביאה התורנית שהוציאה ספרים על עונת הקרח והקפאון הקרבה והולכת, ועוד מעט כולנו נמות בקור. לצערי, הספרים האלה עדין נמצאים כאן בבתי הספר, וככה גדלים אנשים ש"יודעים" מה שמלמדים אותם.
   לענין קביעתך ש"ספורי האגדות של התנ"ך" הם ספורים יפים, שמחתי לשמוע. מאיפה הגעת ל-2 מיליון איש שיצאו ממצרים אין לי מושג. אולי תחזור לקרוא את אפרים קישון – הוא מצא ש-6 כושים ותרנגול יצאו משם. אבל הוא היה הומוריסטן, ואנשים ששוללים את מורשתם אינם מצחיקים בכלל.

השאר תגובה