היטלר הסתיר השואה כי חשש מנקמת היהודים

הנאצים, ובראשם אדולף היטלר (ימח שמו), הסתירו את השמדת יהודי אירופה עד היום האחרון למלחמה. ההסבר המקובל להסתרה זו היה שהם חששו מפני תגובת בעלות הברית (הם לא ידעו שהעולם יעבור בשתיקה), או מפני תסיסה שהמידע הזה יעורר בשטחי הכיבוש הנאציים.   אבל הנאצים הסתירו את מעשי הזוועה שלהם לא רק מן העולם החיצון אלא … המשך לקרוא היטלר הסתיר השואה כי חשש מנקמת היהודים