הפלסטינים: "אנחנו צאצאי העמלקים הכנענים, האמורים והחיתים"

היו זמנים שהפלסטינים לא ידעו כי הם פלסטינים וטענו שפלסטין היא בעצם סוריה הדרומית.

אבל כשעמד חבר הלאומים להחליט על מתן המנדט על ארץ ישראל לידי הבריטים, מיהרו ערביי ארץ ישראל לחפש את שורשיהם הרחוקים, שכאילו נטועים בארץ.

בתזכיר לחבר הלאומים משנת 1922 נאמר כי האוכלוסיה הערבית בארץ ישראל מורכבת "מצאצאי האנשים היושבים בה משחר ההיסטוריה. בתוספת האלמנטים האמורי, החיתי, הפיניקי, הפלישתי ואחרים".

המשלחת הערבית הראשונה לחבר הלאומים טענה כי "לפלשתינא (א"י) היתה אוכלוסיה מקומית עוד לפני שהלכו היהודים אליה. ואוכלוסיה זו נשמרה במשך כל הדורות ומעולם לא נתבוללה בשבטים היהודיים שתמיד היו עם לבדד ישכון".

"הערבים הכנענים" מתוך שידור של הרשות הפלסטינית

"הערבים הכנענים" מתוך שידור של הרשות הפלסטינית

בתזכיר לצ'רצ'יל, ערב ביקורו בארץ במארס 1921 נאמר: "אין זה נעלם ממדינאי מנוסה כמוך שהראשונים שהתיישבו בפלסטין מקדמת דנא אינם אלא הערבים עמלקים, אבותינו הקדומים. אברהם עליו השלום, אבי ישראל, לא עקר אליה מארץ בבל אלא מאות רבות של שנים לאחר מכן".
בחיפושיהם אחר שורשים כלשהם בארץ הזו כבר ייחסו עצמם לצאצאי היבוסים שדוד כבש את ירושלים מידיהם, צאצאי הגירגשים והחיווים וכמובן הפלישתים. (פרופסור יהושע פורת בספרו על צמיחת התנועה הלאומית הפלסטינית)

האם יש עם פלסטיני?

http://www.youtube.com/watch?v=8R8jou2B5Fg