כיצד העלימה העיתונות הבריטית את השואה

על הבריטים אפשר לומר מה שאמר אותו יהודי שהספיד את הרשע של העיירה, שעשק יתומים ואלמנות: " גנבת, שדדת, עשקת אבל היית צדיק גדול לעומת אביך" . הבריטים היו צדיקים גדולים לעומת הצרפתים, הפולנים והאוקראינים. אבל גם הם היו מנוולים לא קטנים ולא מהם נשמע הטפות מוסר. הבריטים היו שותפים פסיביים לשואה בכך שנעלו את … המשך לקרוא כיצד העלימה העיתונות הבריטית את השואה