בית המשפט העליון כגוף אנטי דתי.

.

מחקר שנערך על ידי " מנוף – המרכז למידע יהודי" מוכיח בעובדות ובמספרים כי בית המשפט העליון פועל באורח שיטתי נגד עמדות דתיות.

ואלה העובדות:

· בשנים 1993-2001 64 אחוזים מן הפסיקות היו " בניגוד לעמדות מסורתיות מקובלות" .

· הפסיקות האנטי דתיות נמצאות בקו של עליה: מ-50 אחוז בשנים 1995-1993 ל-80 אחוזים בשנים 1999-2001.

· יש מגמה מובהקת להיעתר לעתירות שעניינן שינוי הסטאטוס קוו נגד הצד הדתי ודחיית עתירות לשינוי הסטאטוס קוו לטובת הצד הדתי – בשיעור 80 לעומת 20 אחוז.

· אנשים השייכים למגזר החרדי, הנזקקים להגנת בית המשפט העליון כנגד פגיעת הרשויות, אינם זוכים להגנה.

המחקר ערך גם השוואה בין פסיקות של שופטים דתיים לחילוניים. נמצא כי:

· 66 אחוז מהפסיקות של שופטים חילוניים הן שליליות ביחס לערכי דת ומסורת.

· 52 אחוז מן הפסיקות של השופטים הדתיים הן חיוביות ביחס לערכי דת ומסורת.

· בפסיקות בג" ץ בנושאים כלליים יש חילוקי דעות בקרב שופטים חילוניים בכ-10 אחוז מן הפסיקות. ואילו בנושאי דת ומסורת הם חלוקים רק ב-3 אחוז מן הפסיקות.

החוקרים מצביעים על כך ש-80 אחוז משופטי בית המשפט העליון הם בעלי השקפה חילונית לעומת 40 אחוז בקרב האוכלוסיה. 75 אחוז מן השופטים הם אשכנזים.

המחקר מביא שורה של עמדות המבקרות את מגמותיו של בית המשפט מאז הוכרזה המהפכה החוקתית בתחילת שנות התשעים. " על רקע זה הועלו טענות באקדמיה ובשיח הציבורי הישראלי לפיהן בית המשפט העליון היה למייצגן של אידיאולוגיות הנוגדות את ערכי הדת והמסורת היהודית. יש אף הטוענים שבית המשפט העליון הפך לשופרן של קבוצות פוליטיות מסוימות ובמקביל התעלם מקבוצות אחרות, בכללן קבוצות דתיות והמגזר המסורתי" .

המחקר נערך על ידי יצחק (הראל) הורביץ ועו" ד דקלה דהן.

מנחה המחקר הוא ד" ר דניאל נשיא.

 

קישורים

 

אהרון ברק כמחולל המפץ הגדול

 

איך נולדו זרעי הפורענות

 

היום בו התחוללה מהפכת אהרון ברק
הסיפור האמיתי מאחורי פרשת אשר ידלין

 

דניאל פרידמן הספין הגדול של אולמרט


השאר תגובה