ארכיון תגיות: רם כספי

"שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" לאחד מהם היה ממון לשכור עורכי דין

העיירה בוצ'אץ כפי שנראתה בזמנו של עגנון

העיירה בוצ'אץ כפי שנראתה בזמנו של עגנון. צילום - באדיבות יואל רפל

 זיכויו המוחלט של התעשיין אלי הורביץ בבית המשפט העליון הזכיר לי הורביץ אחר. פאני הורביץ, המופיע בסיפורו הנפלא של ש"י עגנון, "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו".

 עגנון מספר על שני תלמידי חכמים. האחד, משה פנחס, בן כפר דלפון וערירי. השני, ר' שלמה הלוי איש הורביץ, בן לשושלת רבנים וגדולי תורה המגיעה עד השל"ה הקדוש שנשא לאשה בת גביר וזכה בכל הכתרים. גם בכתר תורה, גםבכתר מלכות וגם בבור שומן שהבטיח לו קיום  ללא דאגות עד סוף ימיו.

 השניים הכירו האחד בגדולתו התורנית של רעהו ומשה פנחס הערירי היה בא ויוצא בביתו של ר' שלמה והשניים היו עוקרים הרים וטוחנים אותם זה בזה.

באחד הימים נתגלעה מחלוקת בעיירה. האם מותר לסגור מגרעת שליד חלון בבית הכנסת או שהדבר אסור מפאת מיעוט חלל קדושת המקום. במהלך הוויכוח הביע משה פנחס את דעתו נגד, כשהוא מקפץ ומגבב ראיות על גבי ראיות. ר' שלמה הגיב על דבריו בביטול ובאיזו הלצה שנהגו לקנטר בה בחורים שדחקו עצמם לעמוד במקום גדולים.("מאכט קידוש אוף א גרויף" – ביטוי ביידיש שלא פוענח עד כה ומשמעותו כנראה הקפדה על דברים של מה בכך כמו מעשרים את המלח)

מכאן ואילך לא דיבר משה פנחס מלה וחצי מלה עם ר' שלמה. ר' שלמה ניסה לפייסו אך ככל שניסה כן גדלה איבתו של משה פנחס. וכל כך גדולה היתה האיבה עד אשר ויתר על כס רבנות מכובד, בדרך למקום כהונתו, כשנודע לו כי קיבל את המינוי לפי המלצת ר' שלמה.

ככל שחלפו השנים כן גדלה איבתו של משה פנחס וכאשר ערב צאתו לעיר אחרת ביקש ר' שלמה לעשות עמו שלום השיב לה משה פנחס: "אין שלום בינינו לא בעולם הזה ולא לעולם הבא".

בנוהג שבעולם היה שרב המתקבל בקהילה נושא דרשה בפני כל בני העיר בבית הכנסת הגדול, וכך עשה ר' שלמה. כל הקהילה התכנסה ושמעה דבריו בדבקות ובהתפעלות. לפתע קם משה פנחס ממקומו וסתר את דבריו של ר' שלמה וקיעקע את כל חידושיו.

הקהל רצה לקרוע את משה פנחס לגזרים אך ר' שלמה היסה את הקהל, שמע את דברי משה פנחס במאור פנים .

לאחר שסיים דבריו אמר ר' שלמה: לכאורה קושיא עצומה הקשית מן הגמרא אלא אילו דיקדקת יפה היית רואה שהגירסא שם משובשת.

משה פנחס רקע בכוח ברגלו על הריצפה וצעק בכעס: פאני הורביץ, אשריך שכספך וזהבך עמדו לך לקנות לך ספרים מוגהים.

"מה קורה לאדם שאין לו כסף לשכור עורכי דין טובים? אלליי לו". אלי הורביץ - ויקישיתוף.

"מה קורה לאדם שאין לו כסף לשכור עורכי דין טובים? אלליי לו". אלי הורביץ - ויקישיתוף.

ומפאני הורביץ לאלי הורביץ. הורביץ הועמד לדין בעבירות מס עקב אי דיווח על הכנסות בסך מיליוני דולרים בקשר לפעילותו כיושב-ראש דירקטוריון "פרומדיקו" והורשע בבית המשפט המחוזי על ידי השופטת אילה פרוקצ'יה. על החלטה זו ערער לבית המשפט העליון. ערעורו התקבל והוא זוכה פה אחד

אשריו שכספו וזהבו עמדו לו לשכור עורכי דין כמו רם כספי ואחרים שחילצו אותו מפסק הדין של המחוזי. בערעור אף צורף לסוללת הפרקליטים עורך דין פיני רובין, הידוע בקשריו ההדוקים עם ראש הרכב השופטים, השופט תאודור אור, שסרב לפסול עצמו.

לשבחו של אלי הורביץ ייאמר כי הוא הודה בכך שנחלץ מן האישום הכבד (עבירות מס בהקף של מיליוני דולרים) תודות לכספו. הוא אמר: "מה קורה לאדם שאין לו אמצעים ואין לו עורכי דין טובים? אלליי לו ואבוי לו".

ראה

אושפיזין ציון דרך בקולנוע הישראלי