מה קרה לדור הנפילים

נוכח דלות החומר של המנהיגות בישראל אי אפשר שלא להיזכר בערגה בדור הנפילים שהקימו את המדינה: דוד בן גוריון, זאב ז'בוטינסקי, ברל כצנלסון, זאב פון וייזל, יצחק טבנקין, ישראל אלדד.
המאפיין את הדור ההוא היה שהותיר לנו מורשת אדירה של הגות מדינית וספרותית ומעש מדיני.

התנועה הציונית מהרצל ואילך היתה עשירה באישי רוח שהיו גם אנשי מעשה: הס, אלקלעי, קלישר, פינסקר, ברוכוב, א.ד. גורדון, הרב קוק ועוד רבים.
בדור הנפילים היו גם אנשים שהיו בראש ובראשונה אנשי מעשה: פנחס ספיר, לוי אשכול, גולדה מאיר. הם לא ראו בפוליטיקה מקצוע.
סמלי לדור זה היא תעודת פנקס חבר מספר 1 של דוד בןגוריון שמצאתי בארכיון.. בסעיף מקצוע כתוב : פועל חקלאי, עכשיו ראש ממשלה.

פנקס חבר  בן גוריון

פינקס חבר של דוד בן גוריון. המקצוע: פועל חקלאי