בר-אילן

מן הראיון המעניין שפרסמתי כאן בשבוע שעבר עם ד"ר קימי קפלן נשמטה בטעות העובדה שהוא מלמד וחוקר באוניברסיטת בר-אילן. הוא הדין לגבי ספרו של אריאל פיקאר שיצא בהוצאת בר-אילן.