אולמרט ומשל האריה והחמור

את המשל הבא שמעתי מפי הרב עובדיה יוסף ויש בו כדי להסביר את עזות המצח, העיקשות והטמטום שבהם נאחז אהוד אולמרט בכיסאו. וזה דבר המשל (בלשוני, ולא בלשון הפז של  הרב). מעשה באריה, מלך החיות, שהתייעץ בשועל. אמר האריה: הארץ מלאה מלכים שאוצרותיהם מלאים בכסף וזהב. ואילו אני, מלך היער, חסר כל, כאחרון הדלפונים. השיב … המשך לקרוא אולמרט ומשל האריה והחמור