מה לעשות לגנב החודר לביתך? ומתי מצווה לתת לו מכות נמרצות

לפי חוקי מדינת ישראל: שום דבר. צלצל למשטרה והמתן לבוא הניידת, או לביאת המשיח, תלוי מי יגיע קודם. אל תנסה להאבק עמו, או חלילה לפגוע בקצה ציפורן מציפורניו. אזרחים רבים כבר שילמו על כך מחיר יקר. האחרון שבהם הוא שי דרומי, החקלאי העומד לדין באשמת רצח, על שירה לעבר ארבעה גנבים שפרצו לחוותו באישון לילה והרג אחד מהם.

ומה אומרים חז"ל בנושא זה?

זאת למדתי מפי הרב אשר לייבי, בשיעור שצפיתי בו באתר המעולה של הדף היומי " מאורות הש" ס" . באתר זה מוגשים, בנוסף לשעורים בדף היומי, גם שעורים בנושאים אקטואליים. הנושא בו דן הרב היה " רואה גנב פורץ לבית מה עליו לעשות" .

הרב הביא שתי סוגיות שמסקנותיהן סותרות לכאורה. בסוגיה ממסכת ברכות מסופר על רב הונא שבשיחה עם חכמים הודה כי לא שילם את כל המגיע לאריס שלו. את מעשיו הסביר: החזרתי לעצמי כי הוא גונב ממני משך שנים. אמרו לו חכמים: מי שגונב מן הגנב אף הוא טועם טעם גניבה. רב הונא קיבל את הדין והתחייב להחזיר לאריס הגנב כל מה שנטל ממנו..

בהמשך מביא הרב לייבי סוגיה אחרת הלקוחה ממסכת בבא קמא. מסופר שם על דין ודברים בין רב חסדא לבין רב נחמן. הנושא היה סכסוך זכויות על מקור מים שבו הונה אחד הצדדים את חברו להסכם והחל גוזל ממנו את מימיו. מדובר במצב בו אם הנגזל ילך לבית דין לבקש סעד – עד שילך ויחזור יפסיד את ממונו ואף לא יידע כמה הפסיד. רב נחמן פוסק שבמקרה זה רשאי אדם לא רק לעשות דין לעצמו אלא אפילו מצווה לתת מכות. כלומר: בנסיבות שבהן הזמן משחק לטובת הגזלן ואין אפשרות למנוע את הגזל בדרך של שכנוע הגזלן או פניה לבית דין רשאי אדם לעשות דין לעצמו.

במקרה זה התובע הוא מעין דיין, הפוסק ומבצע.

הגמרא אף מביאה דברים מפי בן בג בג האומר שאם רואה אדם רכוש שלו בחצר חברו אל ייכנס לשם כגנב בסתר אלא " שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל" . בהמשך מובאות הרבה הסתייגויות מן האמירה הזו ולא כאן המקום להאריך.

ומה המסקנה לזמננו?

החוק האוסר להתגונן מפני גנבים מזמין למעשה את הגנבים אליך הביתה. זהו מצב של לית דין ולית דיין. אם גנב היה יודע שאני יכול לשבור את שיניו ייתכן שהיה נרתע. זו אולי איננה המלצה לאזרח ליטול את החוק לידו אבל חומר מחשבה למחוקקים.

מן הראוי לציין כי האתר מטעים שהשעורים האקטואליים אינם בחזקת פסקי הלכה אלא חומר להעשרה.

לג'קי לוי יש פתרון הומוריסטי לבעיה

======================================================

מלובנגולו מלך זולו ועד כתבי אורי צבי

עברנו דירה

====================================================

השאר תגובה