הגר פון מנשטיין מת על קידוש

.חידת חייו ומותו של גר הצדק אברהם בן אברהם פון מנשטיין, שאני עוסק בחודשים האחרונים בפתרונה, פוענחה סופית. השבוע קיבלתי עדות מהימנה כי האיש המופלא הזה מת על קידוש ה" (ולא כפי שכתבתי כי מת מוות טבעי). כשאספו הנאצים את יהודי וירצבורג והסביבה הוא התעטף בטלית, הניח תפילין והצטרף אל אחיו היהודים.

במאמר הראשון על האיש כתבתי כי מת מוות טבעי בוירצבורג (התבססתי על פרסום בעיתון גרמני ששלח לי הרב אברט מוירצבורג). אך העדות החדשה מפריכה את הנאמר באותו עיתון.

את העדות מסר לי שמעון גרינבאום, בן 84 מירושלים, ואלה דבריו:

" בשנת 1953 ביקרתי בוירצבורג, כדי לעלות על קבר אמי. נפגשתי עם דוד רוזנבאום, שהיה אז ראש הקהילה בוירצבורג ומנהל בית האבות היהודי שם.

" רוזנבאום לקח אותי לבית הקברות והדבר הראשון שהביא אותי אליו היה הקבר של הברון פון מנשטיין, שהיה אז בשורה הראשונה. רוזנבאום היה האיש שיזם את העברת גר הצדק מבית הקברות הנוצרי לקבר ישראל. הוא סיפר לי כי משפחת פון מנשטיין התנגדה בחריפות להעברת עצמותיו של הברון והדבר הגיע לבית המשפט שהכריע בעד ההעברה.

" הוא סיפר לי כי הנאצים אספו בשנת 1942 את יהודי וירצבורג והסביבה. הם קיבלו הוראה להתייצב ביום ובשעה מסויימת בכיכר העיר ומכאן צעדו לתחנת הרכבת.

" ברון פון מנשטיין בא לכיכר עטוף טלית ועטור תפילין. הנאצים ביקשו לסלקו ואמרו: אתה לא יהודי, אתה ארי. אך הוא התעקש ואמר: לאן שהולכים היהודים גם אני אלך.

" הוא הועבר יחד עם יתר היהודים למחנה טרזיינשטט ומת שם לאחר כשנתיים. מבני משפחתי אני יודע כי רוב האנשים מתו שם מרעב. ביוזמת אחיינו הגנרל הועברה גופתו לוירצבורג ונקברה בטקס נאצי בבית קברות נוצרי.

" דוד רוזנבאום עצמו גורש יחד עם כל יהודי וירצבורג לטרזיינשטאט והצליח לשרוד. הוא היה מקורב מאד לברון פון מנשטיין והיה יחד עמו במחנה:.

עד כאן עדותו של גרינבאום.

שמעון גרינבאום זוכר היטב את גר הצדק פון מנשטיין שאביו היה מיודד עמו מאד. שנים רבות לפני שהתגייר למד פון מנשטיין תורה אצל תלמיד חכם, אנסבכר שמו. אותו אנסבכר היה בעל חנות לצרכי סנדלרות. כל היום היה יושב בחנותו ולומד. אם היה נכנס גוי לקנות אצלו משהו היה נותן ללקוח להמתין עד שיסיים את הסוגיה שלמד.

לאחר התגיירותו התפלל הרב מנשטיין בבית כנסת קטן שנקרא " מצה שטוב" (בית המצות. הוא נקרא כך כי הוקם במבנה ששימש בעבר כמאפיית מצות של הקהילה). הוא נהג לתת בדרך קבע שעורים בבית הכנסת.

לגרינבאום ידוע כי בארץ חי נכדו של אנסבכר, אך הוא איבד קשר עמו. אם דברים אלו יגיעו לידיעת הנכד אודה לו מאד אם יתקשר אלי.

כתבה מעודכנת על גר הצדק פון מנשטייו, ראה:

http://www.zeevgalili.com/?cat=307

===========================================================

 

השאר תגובה