המפה הגדולה של הארץ הריקה

דן ירדני מחזיק בחלק של המפה בה נראים קווי הכינרת(צילום זאב גלילי)

ENGLISH VERSION

עידכון ינואר 2016

אספן מפות עתיקות מרמת-גן מחזיק אוצר היסטורי חינוכי * מפה ענקית שהכינה משלחת סקר בריטית בשלהי המאה ה-19, בקנה מידה של 1 ל-63000 * המפה מוכיחה כי ערב העליה הראשונה היתה הארץ דלה וריקה * היא מאמתת את טענת הציונות: עם ללא ארץ לארץ ללא עם * לתשומת ליבו של שר החינוך נפתלי בנט

מצאתי אוצר ששר החינוך מוזמן לראות אותו: מפת ארץ ישראל, יחידה במינה, המפה הגדולה ביותר לתקופתה. זוהי מפה שהוכנה על ידי משלחת חוקרים בריטיים, שערכה סקר בארץ ישראל בין השנים 1871-1878 [כלומר שבע שנים לפני העליה הראשונה]. קנה המידה של המפה הוא אחד ל-63000 לערך. כל סנטימטר במפה הזו, שגודלה כגודל חדר גדול, מייצג כ-630 מטר במציאות. על פי המפה ניתן לקבוע איזה ישובים היו בארץ באותן שנים ומה היה גודלם. ולפי נתונים אלו להעריך מה היה גודל האוכלוסייה כאן.

המפה הזו היא התעודה החשובה ביותר, להערכתי, להוכחת הטענה הציונית: " עם ללא ארץ לארץ ללא עם" .

ממתי מתחילים את ההיסטוריה

הסופר והוגה הדעות היהודי ארתור קסטלר אומר בספרו " הבטחה והגשמה" כי השאלה מי צודק במאבק על ארץ ישראל תלויה בשאלה ממתי מתחילים את ההיסטוריה של הארץ הזו. יהודי מאמין מתחיל את הספירה מאברהם אבינו וההבטחה שקיבל [" כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם"]. על טיעון זה, נאמר באחד האתרים של אש"ף, כי "היהודים טוענים שבאיזה תנ"ך הבטיחו להם את הארץ" . הם מתעלמים מכך שגם הקוראן קובע שזו הארץ המובטחת ליוהידים.

 אפשר להתחיל את ההיסטוריה מימי בית שני. ואז מתברר כי האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מנתה באותה תקופה, לפי אומדנים שונים, עד שישה מיליון נפש. ועל טענה זו כבר אמרו הפלסטינים שבארץ ישראל ישבו  החיתים והעמלקים שהם אבות הפלסטינים.

לענייננו חשוב להתחיל את ההיסטוריה דווקא מן העלייה הראשונה ובחינת השאלה מה מצאו כאן העולים שהחלו להגיע בשנת 1882. הטענה שהציונות לא באה לארץ ריקה, מקובלת היום על רבים וטובים בשיח הציבורי הישראלי. תרמו לכך לא מעט השמאל הפוסט ציוני וההיסטוריונים החדשים, הרואים בעצם הקמת המדינה חטא קדמון שיש לכפר עליו. אפילו היסטוריונית ציונית כאניטה שפירא מאשימה את הרצל כי  לקה ב" עיוורון צבעים" בכך שהתייחס לאוכלוסייה ה" ילידית" " יחס האופייני לעליונות האירופית והקולוניאליזם" .

על רקע זה חשוב לדעת מי היה כאן בעת העליה הראשונה וכמה מנו יושבי הארץ אז.

שום עם פלסטיני

באחד האתרים של אש"ף מצאתי את הטענה כי "העם הפלסטיני" מנה בסוף המאה ה-19 529,500 נפש.

האמנם עם ? האמנם ישוב גדול ?

לא היה ולא נברא.

על דעת כל החוקרים הרציניים (שאינם תועמלני אש"ף) מקובל שבאותה תקופה לא היה עם פלסטיני, אפילו בתיאוריה. האוכלוסייה שהייתה בארץ ישראל לא נתייחדה מן האוכלוסיות הערביות בכל המרחב – לא מבחינה אתנית, לא מבחינה לשונית ולא מבחינה תרבותית או דתית. רק ההיסטוריון הפוסט ציוני ברוך קימרלינג (בספרו "פלסטינים עם בהיווצרותו" ) מקדים את היווצרותו של המושג "פלסטינים" לשנת 1831.

יתר החוקרים תמימי דעים שהלאומיות הפלשתינאית, המייחדת אותה מן הלאומיות הכלל ערבית, התגבשה רק בראשית המאה העשרים.

מה ומי מצאו אנשי העלייה הראשונה כשהגיעו לארץ?

מוקד לענין עולמי

במחצית השנייה של המאה ה-19 הפכה ארץ ישראל מוקד בעל עניין עולמי. המאה ה-19 התאפיינה בגילויים ארכיאולוגיים מרשימים – פיענוח כתב החרטומים על אבן הרוזטה, על ידי החוקר הצרפתי שאמפוליון; חשיפת הקשת העתיקה בירושלים על ידי החוקר האמריקני רובינסון (שעל שמו קרויה הקשת); קברי המלכים בירושלים שנחשפו על ידי החוקר הצרפתי דה סולסי; גילוי מצבת מישע מלך מואב ליד נחל ארנון ועוד. כל אלה הפכו את המזרח הקרוב, ואת ארץ ישראל בפרט, מוקד עליה לרגל של ארכיאולוגים, גיאוגרפים, מדינאים, אנשי דת ותיירים. בין הבאים לתור את הארץ היו אנשי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל ( THE PALESTINE EXPLORATION FUND) שיצרו את המפה שהיא הנושא שלנו.

 קשת רובינסון. ציור מהמאה ה-19.

מארק טוויין בארץ ישראל

בין התיירים הרבים שהגיעו באותה תקופה לארץ היה גם הסופר האמריקני הנודע מארק טוויין. טווין היה כאן בשנת 1867, חמש עשרה שנים לפני העליה הראשונה. את התרשמותו תיאר בספר, במילים הבאות: " ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי אלא שכולה שמיר ושית, מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לה תפארת חיים ומעש. הגענו בשלום להר תבור… כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה… בשום מקום כמעט לא היה לא עץ ולא שיח. אפילו הזית והצבר, אותם ידידים נאמנים של אדמת זיבורית, כמעט נטשו את הארץ… ארץ ישראל יושבת בשק ואפר. מרחף עליה כישופה של קללה ששדפה את שדותיה ואסרה את תעצומות כוחה באזיקים. ארץ ישראל שוממה וחשוכת חמדה. ארץ ישראל שוב אינה שייכת לעולם המעשה הזה. קודש היא לשירה ולמסורת, ארץ חלומות… נצרת עזובה… יריחו ארורה… ירושלים…כפר חלכאים…" .

 

שער ספרו של מארק טוויין. במרז ציור של המחבר בדמות תרמילאי.

שער ספרו של מארק טוויין. במרז ציור של המחבר בדמות תרמילאי.


אחרי תיאור כזה דומה כי לא נותרה עוד שאלה מה ומי היו בארץ ישראל. לא בעיני ההיסטוריון החדש בני מוריס (שלכאורה חזר בינתיים בתשובה) הכותב בספרו " קרבנות" כי " אפשר שהוא (מארק טוויין) נתפס להגזמה" .

אם מארק טווין מגזים הרי גם שורה ארוכה אחרת של נוסעים, יהודים ולא יהודים, שהגיעו באותה תקופה לארץ ישראל, הם גוזמאים ובדאים. שכן, התיאור הזה חוזר על עצמו בלי סוף.

על רקע זה נודעת חשיבות רבה לשאלה מי היו יושבי הארץ באותה תקופה וכמה הם מנו.

כמה היו כאן

זו איננה שאלה סטטיסטית. מי שמאשים אותנו שהתנחלנו בארץ של עם שאינו קיים, או שדחקנו את רגליהם של ה"ילידים" , צריך להראות לנו כמה " ילידים" היו כאן ומי הם היו.

התשובה לשאלות הללו פתוחות לדמיון המזרחי ולפסבדו מדענים, המשרתים את בעלי הדמיון הזה.

נשיא המדינה לשעבר, יצחק בן צבי, שהיה מגדולי החוקרים של ארץ ישראל בתקופה העותמנית מביא ( בספרו " ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמני" ) נתונים על מספר אוכלוסיית ארץ ישראל ביובל הראשון לשלטון העותמני (1525-1573). הוא מצא בארכיונים בקושטא נתונים שנאספו בחמישה מפקדים שנועדו לגביית מיסים. במפקדים אלו נמנו 45 עד 50 אלף בתים משלמי מס. לפי הערכת בן צבי מנו תושבי בתים אלו כ-300 אלף נפש בקירוב.

יצחק בן צבי

יצחק בן צבי

מספר זה אינו אומר מאומה על מספר האוכלוסין ברבע האחרון של המאה ה-19. בשלוש מאות השנים שחלפו ידעה הארץ זעזועים לא מעטים – רעידות אדמה, מגפות, מכות ארבה, מכת שודדים הפורצים מן המדבר ועוד. כל זאת בשלטון מושחת מיסודו, שסחט את התושבים עד לשד עצמותיהם ולא נתן להם שום שרות.

בן צבי אינו מציין שום אומדן למספר התושבים הערביים בעת העליה הראשונה וברור שלא היה לו מקור מהימן לאומדן כזה. בני מוריס אומר שהמספר הוא כארבע מאות אלף נפש. מוריס מסתמך על הגיאוגרף הגרמני אלכסנדר שולץ, שכתב ספר בנושא המבוסס על שיטות שונות ומשונות לקבוע מספר אוכלוסין, בלי מקור מוסמך ואמין. שולץ עצמו מציין (במאמר שכתב כנראה אחרי הדפסת ספרו) מספרים גדולים עוד יותר ואין פלא שהוא חביב הפלסטינים המרבים לצטט אותו באתרים שלהם. מוריס מסתמך בהקשר אחר גם על החוקר הסקוטי ג'סטין מקארתי, שגם הוא מצוטט בנדיבות על ידי הפלסטינים. מקארתי מביא מספרים גדולים בהרבה. הוא קובע שב-1860 היו 411 אלף פלסטינים וב-1890 היו 553 אלף פלשתינאים.

על סמך מה? אין תשובה.

ג'ואן פיטרס, מחברת הספר "מאז ומקדם" , מעריכה כי עם ראשית העלייה הראשונה ב-1882 היו בארץ כ-141 אלף לא יהודים וכרבע מהם מהגרים שהגיעו לארץ בשנים האחרונות, בעיקר בעת הכיבוש המצרי. כיבוש זה נמשך משנת 1831 עד 1840 ובמהלכו יזם הכובש המצרי הגירה רבתי של מצרים לארץ ישראל. הם הובאו לעזה, בית שאן, שכם, עכו ויפו.

פרופסור משה מעוז מגיע לאומדן קטן בהרבה לגבי כל התקופה העותמנית. במאמרו שכתב בספר     "תולדות ארץ ישראל" הוא מציין כי כתוצאה מפעולות השלטון העותמני ותנאי התברואה הירודים הייתה אוכלוסיית ארץ ישראל בתהליך מתמיד של דילדול ובמשך מאות שנים לא עלה מספר הערבים על מאה אלף.

אם לסכם: אין למעשה אומדן מבוסס למספר הלא יהודים בארץ ישראל עם בוא העליה הראשונה, אף שסביר להניח שמדובר באוכלוסייה קטנה. אם ההערכה הממעיטה נכונה, דהיינו שהיו בארץ בסביבות 100 אלף ערבים ב-1878 ( השנה בה נסתיים הסקר של המשלחת הבריטית) פרוש הדבר שבשבעים השנים שחלפו עד 1948 גדלה אוכלוסיית הערבים פי 12. אי אפשר להסביר עליה זו אלא בהגירה מאסיבית מן הארצות השכנות.

איך נוצרה המפה

 

סמל הקרן

סמל הקרן

" הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל" הוקמה בשנת 1865 על ידי סלתה ושמנה של החברה הבריטית דאז – לורדים, אנשי אקדמיה, כוהני דת, אילי הון. הקרן הציבה לה כמטרה לערוך מחקרים ארכאולוגיים, היסטוריים, גיאוגרפיים ואתנוגרפיים במה שנקרא אז " פלסטיין" .

המשלחת מנתה כמה עשרות אנשים, ביניהם קרטוגרפים מומחים, ובראשה עמדו אישים בעלי שעור קומה: וורן, קונדר וקיצ'נר. היא החלה בסקר בשנת 1871 וסיימה את עבודתה בשנת 1878.הדפסת המפה נמשכה כמה שנים והיא הייתה עם הופעתה המפה המפורטת והמדויקת ביותר של ארץ ישראל. בגלל גודלה הודפסה המפה ב-26 חלקים נפרדים, בארבעה צבעים, בשיטת הליתוגרפיה.

מפות של דימיון

 דן ירדני, המחזיק עותק של המפה, הוא מהנדס במקצועו, איש ניהול סטארט אפ בעיסוקו ואוהב ארץ ישראל במהותו. הוא החל לאסוף מפות עתיקות של ארץ ישראל מצעירותו וחדר העבודה שלו נראה כפינה במוזיאון יותר מאשר משרד של מנהל חברה גדולה.

ירדני הוא איש אשכולות מקסים בעל אוסף מדהים של מפות וספרי יודאיקה, בקיא היטב בנושא. רוב המפות העתיקות של ארץ ישראל, הוא מספר לי, אינן מפות במשמעות הרגילה של המילה. הן אינן מדויקות, מכילות אלמנטים אמנותיים ולא פעם מבוססות על הדימיון. למשל יש לו מפה של קרטוגרף בשם פונטיוס מן המאה ה-17 שעליה מצויירים ארועים היסטוריים מתקופות שונות. הקרטוגרפים של אז לא הכירו ממש את הארץ. כך מופיע באחת המפות נהר המחבר את הים התיכון עם ים כינרת. במפה אחת רואים שלירדן יש מקור שנקרא דן ומקור שנקרא יור. הקרטוגרפים הניחו שאם לחלק אחד מן השם ירדן יש מקור בשם דן המקור השני נקרא יור.

את  עותק  המפה של משלחת הסקר הבריטית "רכשתי בחנות ספרים בלונדון במחיר מציאה. שם לא ידעו להעריך את חשיבותה. היום היא שווה הרבה אלפי דולרים" , אומר ירדני.

מה לומדים מהמפה

ייחודה של המפה הוא שהמודדים הבריטיים סימנו בדיוק נמרץ את גבולותיו של כל ישוב וציינו בצבעים מיוחדים את החלקים המאוכלסים של הישוב. כלומר: אפשר על פי מפה זו לדעת מה היה גודלו של כל ישוב שהיה בארץ באותה תקופה, מנהר ליטאני בצפון ועד דרומית לבאר שבע.

המפה משקפת בצורה קרטוגרפית מה שמארק טווין תאר בצורה ספרותית: ארץ שממה וציה, ריקה מאדם. בעזרת סרגל מדידה קל לקבוע את גודלו של כל ישוב. בדיקת הכפרים מעלה שמדובר בכפרים ששטחם זעיר. הגדולים שבהם הם בני מאה על מאה חמישים מטרים. בקושי שני שורות בתים. הסימון בצבעים מלמד למשל שעכו הייתה מיושבת אז רק בחלקה. אזורים שלמים היו ריקים מאדם, בדיוק כמו שלמדנו בבית הספר. כזהו למשל עמק יזרעאל וביקעת הירדן וכל המקומות שהמתיישב העברי החיה. (על עמק יזרעאל אומר בני מוריס בספרו שהציונות שגאלה את העמק שללה מן הפלסטינים שטח שיכלו להתפתח בו).

 

כך נראתה עכו בשנת ;875

ך נראתה עכו בשנת 1875

כמה מימצאים העולים מן המפה, יש בהם כדי להמחיש את חשיבותה.

חיפה מסומנת במלבן בגודל 7 מילימטר על 3 מילימטרים. כל מילימטר פרושו 63 מטרים במציאות. פרוש הדבר ששטח חיפה כולה היה 440 מטרים על 190 מטר. המושבה הגרמנית נמצאת מחוץ לחיפה וכל בית בה מסורטט בדיקנות.

 

חיפה כולה היתה בשטח 440 מטרים על 190 מטר בשנת 1877

חיפה כולה היתה בשטח 440 מטרים על 190 מטר בשנת 1877

נצרת היתה אז קצת גדולה מחיפה. צורתה כצורת דלעת שהצלע הארוכה שלה 600 מטרים והצלע הקטנה כ-300 מטרים. אפילו טבריה גדולה מחיפה – 300 על 600 מטרים. יפו " הגדולה" היתה בסך הכל עיירה קטנה – 540 על 240 מטר. שייך מוניס עליה יושבת אוניברסיטת תל אביב היתה כפר קטנטן 180 על 90 מטר. אבו כביר, יאזור וסומייל זעירים ממש. דלית אל כרמל מסומנת כביצה קטנטנה בגודל 3 מילימטר. וכך עוספייה יהוד וכפרים רבים אחרים.

 

רחוב ביפו בציור מן המאה ה-19. עיירה קטנה - 540 על 240 מטר

רחוב ביפו בציור מן המאה ה-19. עיירה קטנה – 540 על 240 מטר

ירושלים שבתוך החומות אכן גדולה – אלף מטר על אלף מטר. לא היה כלום מחוץ לחומות. ובתוכן אנחנו יודעים (לא מן המפה) תמיד היה רוב יהודי.

מודדים בירושלים

" באלה הימים באו ירושלימה אנשים מממשלת בריטאניה, הביאו בידם פירמאן מאת השולטאן ירום הודו הי הרשות נתונה למוד את שוקי העיר ואת טמסילותיה מקצה לקצה רחובותיה. וגם בהר הבית (אשר מלפנים לא הונח בלתי ישמעאלי לבוא שמה) באו האנשים האלה וימודוהו ארכו ורחבו, וגם בתוך המערות ונקרות הצורים אשר שם. באו התבוננו על כל הנפלא ויתארו תבניתם ודמותם -לא הניחו מקום גדול וקטן אשר לא תארוהו על ידי מלאכת מחשב (פוטוגראפיה).(" הלבנון, ח" טבת תרכ" ה 1865)

כך ערכו מדידות למיפוי במאה ה-19

כך ערכו מדידות למיפוי במאה ה-19


מכשירי המדידה  בהם השתמשה משלחת הסקרץ
מכשירי המדידה של המשלחת הבריטית

http://amudanan.co.il/ (יש ללחוץ על המלה מפה ולבחור במפה של 1880)

ENGLISH VERSION

ראה גם אוצר הצילומים של palestine

סרט בנושא ביו טיוב

http://www.youtube.com/watch?v=74hILhK82OQ

פתאום קם אדם ומרגיש שהוא עם ומתחיל לרצוח

http://www.zeevgalili.com/2012/01/16257

השתמרות שמות שמות עבריים בארץ ישראל

http://www.zeevgalili.com/2011/02/13803

""ג'ואן פיטרס שחשפה את הבלוף של הפליטים הפלסטינים

http://www.zeevgalili.com/?p=6933

יונה לוי גרוסמן מסבירה http://www.youtube.com/watch?v=rYxIgtuS5SM

יום הנכבה וההונאה

http://www.zeevgalili.com/2010/05/8830

דמוגרפיה וגאוגרפיה בארץ ישראל

http://www.zeevgalili.com/?p=1390

 ג'ואן פיטרס שחשפה את הבלוף של הפליטיןם

http://www.zeevgalili.com/?p=6933

 הגירת פועלים מצרים לארץ ישראל
http://www.zeevgalili.com/?p=5929

אוצר צילומים של ארץ ישראל
http://www.zeevgalili.com/?p=306

ללמד את הנאכבה או לאסור אותה
http://www.zeevgalili.com/?p=3784

The Palestine Exploration
http://www.pef.org.uk

אוכלוסיית ארץ ישראל 1875 פרד מ. גוטהייל

http://www.jstor.org/pss/4282757?cookieSet=1

אונר"א אירגון אנטישמי לחיסול ישראל
http://www.youtube.com/watch?v=C-omIlOSFvQ

 

עזמי בשארה: אין עם פלסטיני
http://www.youtube.com/watch?v=U1KkYjhFryA

 

 

 

=======================================================

שלום זאב,

רציתילציין, שיש גישה למפה הזו דרך אתר "עמוד ענן", http://amudanan.co.il/

ובשילוב עם ויקיפדיה העברית.

בכל ערך (כמעט) על מקום בארץ, יש לינק בצד שמאל למעלה לקואורדניטות של המקום.
לחיצה על הלינק מביאה אותך לדף בו יש לינקים לכל מיני אתרי מפות, כאשר המפה מכוונת כבר למקום שאליו הגעת.
הלינק למפת המשלחת הבריטית מופיע בנפרד משאר הלינקים, בצד ימין, יחד עם לינק למפה עדכנית.

לדוגמא: מהערך על העיר חיפה – אם לוחצים על הקואורדניטות (המספרים, לא המילה "קואורדינטות"), מגיעים ללינק הזה –

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=he&params=32_48_59_N_35_00_09_E_type:city_region:IL
ואם לוחצים על הלינק שמופיע שם בצד ימין – מפת PEF – מגיעים ללינק שפותח את המפה מוגדלת וממורכזת בחיפה – http://amudanan.co.il/?lon=35.0025&lat=32.816389&map=PEF

עמיחי בנעט
בית שמש

=================================================================

ראה גם

אנחנו וערביי ארץ ישראל

ארתור קסטלר ויקישיתוף

51 תגובות בנושא “המפה הגדולה של הארץ הריקה

 1. פינגבאק: היגיון בשיגעון » Archive » אוצר צילומים של PALESTINE הריקה

 2. פינגבאק: The Big Map of the Empty Land | היגיון בשיגעון

 3. פינגבאק: דמוגרפיה וגיאוגרפיה בארץ ישראל | היגיון בשיגעון

 4. פינגבאק: The Big Map of the Empty Land | The Logic in Madness

 5. פינגבאק: הונאות ומתיחות באינטרנט | היגיון בשיגעון

 6. פינגבאק: ללמד את הנאכבה או לאסור אותה | היגיון בשיגעון

 7. עמירם בן עזר

  מענין וחשוב, אך לצורך הסברה בלבד. לצורך המהות, כלל לא רלבנטי כמה היו ומה מגיע למי. העם היהודי צריך לגלות יותר יצר קיום ולהחליט לפי "מה שטוב בשבילו", במידת ההומניות (ככל שמתאפשרת).
  עמירם בן עזר

  1. Viktor Reznov

   זה דוקא כן משנה. גורמי שמאל קיצני(שהם גם אנטישמיים ולא סתם אהבליים) מנסים לשכנע אנשים מן השורה, בעיקר ב-Youtube, שגירשנו מכאן "עם" שהיה מפותח ובעל תדעה עצמית. חשוב להוכיח שהם באו לכאן מלכתחילה בגללנו והם לא מאוהבי הארץ כמו שניתן לראת בהצתות התכפות שהם מבצעים.

   1. Viktor Reznov

    תודה על הכתבה מאירת העיניים, זאב. בכלל, אתר נהדר.
    דרך אגב, כמוך גם חלק ממשפחתי הגיע לארץ בתקופת ביישוב הישן(אמצע המאה ה-19), לחברון. מצטער על הדאבל פוסט. אחד בין התגובות אם זה מפריע.

 8. פרקש

  ל הכבוד על מלאכת התיעוד ההיסטורית שאתה ואחרים שצויינו בכתבך עושים. ישנה חשיבות רבה ללמוד את העבר, כדי לפעול נכון בהווה למען העתיד. בתקופה בה רובנו בורים ועמי הארצות בשאלת ההיסטוריה של ארץ ישראל, אנחנו נוטים בקלות יחסית ליפול שולל בשקרים שמזינים אותנו גורמי שמאל ופלסטינים. כמובן שאי ידיעת האמת אינה משחררת מאחריות, וחשוב לחזור ולהציגה בצורה בולטת יותר לא רק באתרי האינטרנט אלא גם בתוכניות הלימוד בבתי הספר.

  לאחר שעסקתי קצת בנושא שכתבת בו, אני יודע שיש הרבה מאוד חומרים היסטוריים, אקדמאיים, סיפרי מסע, תמונות ומפות כמו שאת חלקם הצגת. לדעתי יהיה נכון להעלות כמה שיותר מהחומרים האלה לאתר ייעודי שיהיה לשימוש כל הרוצה בעברית, ערבית ובשפות נוספות. אולי זה צריך להיות פרוייקט ממשלתי?

 9. משה אור-טס

  כל הכבוד על התיעוד ההיסטורי החשוב.יש עוד מקורות של "עולי רגל לארץ ישראל" שמהם משתקפת האמת ביחס לארץ ישראל,אשר צפתה לשובו של עם ישראל לארצו.למרות זאת,דרוש פיתרון של שלום.אך יש לקחת בחשבון, שפתרון המבוסס על אי -אמת שנצרבה אצל ערביי ארץ ישראל,שאנו כעם השתלטנו על אדמתם,לא יוביל לשלום.המסקנה היא וטובה שעת אחת קודם,לרכז במסמך אחד, את האמיתות העובדתיות ולהפיצן,לכל אזרח ישראלי,יהודי וערבי,למנהיגות הפלשתינאית ,לכל מנהיגי המערב ומדינות ערב. לא כתרוץ,לעכב את השלום,אלא נהפוך הוא,לקדמו.כי לא בזכות הכוח אנו בארץ זו אלא בכוח הזכות.לא השואה יצרה את מדינת ישראל,אלא אלמלא השואה היינו פה מיליונים רבים מאוד.

 10. בעז שדמות

  אין לי אלה להוסיף מעט על העיקר שנכתב כאן, חשוב ביותר שנבוא לידי החלטה מי "בעל הבית" על ארץ ישראל כאן ועכשיו, ככל שנקדים כן ייטב , לנו ולשכנינו

 11. פינגבאק: אנחנו וערביי ארץ ישראל | היגיון בשיגעון

 12. פינגבאק: עיתוני ירושלים במאה ה-19 | היגיון בשיגעון

 13. גרבי יעקב מושב עלמה

  העובדות ידועות ומשכנעות ותלוי מי
  לצערנו בעלי הריב .
  לא חונכו לשכנוע ורק שנאת ישראלמול עניהם בעבר בהווה
  ובעתיד.ועים מצב הזה נצטרך לחיות
  ולהמשיך ובתנאי שנהיה מאוחדים וחזקים

 14. פינגבאק: מותו של "אייק" מפקד אכסודוס | היגיון בשיגעון

 15. דן בן עמי

  זאב, התרשמתי מאוד מהסקירה על הארץ הריקה ואיני מטיל ספק שאמנם היתה ריקה עד כמעת סוף המאה ה 19…………אבל, מהיכן צצו פתאום 700 אלף פלסטינים שברחו/גורשו/עזבו מרצונם את "פלסטינה" במלחמת השחרור והפכו לפליטים בארצות השכנות? האם גם זו בדיה של התעמולה הפלסטינית?

  תשובת זאב גלילי:

  קרא את מאמרי ג'ואן פיטרס שחשפה את הבלוף של הפליטים הפלסטינים

  http://www.zeevgalili.com/?p=6933

  וכן את המאמר הגירת פועלים מצרים בתקופת המנדט
  http://www.zeevgalili.com/?p=5929

  דמוגרפיה וגאוגרפיה בארץ ישראל
  http://www.zeevgalili.com/?p=1390

 16. דן בן עמי

  זאב, התרשמתי מאוד מהסקירה על הארץ הריקה ואיני מטיל ספק שאמנם היתה ריקה עד כמעת סוף המאה ה 19…………אבל, מהיכן צצו פתאום 700 אלף פלסטינים שברחו/גורשו/עזבו מרצונם את "פלסטינה" במלחמת השחרור והפכו לפליטים בארצות השכנות? האם גם זו בדיה של התעמולה הפלסטינית?

  תשובת זאב גלילי:

  קרא את מאמרי ג'ואן פיטרס שחשפה את הבלוף של הפליטים הפלסטינים

  http://www.zeevgalili.com/?p=6933

  וכן את המאמר הגירת פועלים מצרים בתקופת המנדט
  http://www.zeevgalili.com/?p=5929

  דמוגרפיה וגאוגרפיה בארץ ישראל
  http://www.zeevgalili.com/?p=1390

 17. דן בן עמי

  זאב, התרשמתי מאוד מהסקירה על הארץ הריקה ואיני מטיל ספק שאמנם היתה ריקה עד כמעת סוף המאה ה 19…………אבל, מהיכן צצו פתאום 700 אלף פלסטינים שברחו/גורשו/עזבו מרצונם את "פלסטינה" במלחמת השחרור והפכו לפליטים בארצות השכנות? האם גם זו בדיה של התעמולה הפלסטינית?

  תשובת זאב גלילי:

  קרא את מאמרי ג'ואן פיטרס שחשפה את הבלוף של הפליטים הפלסטינים

  http://www.zeevgalili.com/?p=6933

  וכן את המאמר הגירת פועלים מצרים בתקופת המנדט
  http://www.zeevgalili.com/?p=5929

  דמוגרפיה וגאוגרפיה בארץ ישראל
  http://www.zeevgalili.com/?p=1390

 18. פינגבאק: יום הנכבה וההונאה

 19. פינגבאק: ג’ואן פיטרס – החוקרת שחשפה את הבלוף של הפליטים הפלסטינים | היגיון בשיגעון

 20. פינגבאק: כל הקישורים לכל המאמרים על בלוף הנכבה | היגיון בשיגעון

 21. Ron Wolfson

  Dear Mr Galili

  I read your site with great interest. I would like to comment that all the valuable historic maps, documents, photographs and books ought to be stored by their owners or other trustworthy people in a place where they would be out of harm’s way. In other words – Arabs, Moslem 'Palestinians' as well as self – hating Jews. They are just too valuable as historic documents to be lost by natural or more likely – unnatural forces. I hope that the respective owners would appreciate and prepare against such unforeseen risks.

  Yours sincerely

  Ron Wolfson

 22. דרךארץ

  שלום רב.

  ובכן – סקרת רבות, אמרת המון וכתבת הרבה מידע.
  אולם לא נגעת במהות האמת.
  והאמת היא:

  העם היהודי הוא העם הפלשתינאי.

  ועד אשר לא נזכר ונקבל זאת כעובדה – הערבים יירמסו את הזכויות הלאומיות של העם היהודי במולדתו – פלשתינה.
  אם לא נאמץ מחדש את עובדת היותינו פלשתינאים – הערבים יחליפו אותנו כבעליה של פלשתינה (שמה הרשמי של מדינת ישראל בכל המסמכים המשטיים המכירים בזכויות הקיימות של העם היהודי על הבית הלאומי יהודי) !

  http://www.nymei.org/who-are-the-true-palestinians-heb.html

  http://www.nymei.org/palestine-david-and-golyat.html

  אנא קרא את החלק הרביעי ש ספרו של עו"ד הווארד גריף הדן כל כולו בכל ההביטים וההוכחות של היות העם היהודי פלשתינאי – וגניבת הזהות הגדולה ביותר בהסטוריה של כדור הארץ.

  http://books.google.co.il/books?id=yqk3XE196GsC&pg=PA469&lpg=PA469&dq=The+Switch+of+National+Identities+And+Names&source=bl&ots=tEwZwNv-lJ&sig=_tfQ0sQh526gV7EThOSmajCyhdM&hl=iw&ei=HO4iTu24G4OphAezrpjJAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDoQ6AEwAw#v=onepage&q&f=true

  תודה רבה

  1. יוני רייני

   ב-1691 היו לך 230,000 ערבים,
   ב-1800 268,000 ערבים.
   ב-1850 עד 1965 היו 350,000 ערבים. ב-1882 היו 440,000 ערבים.
   ב-1915 היו 590,000 ערבים
   ב-1919 היו 565,000 ערבים.
   ב-1920 היו 617,000 מוסלמים.

   יש לך רצף אדיר פה של ערבים. כל הויכוח הזה עקר מיסודו!

 23. פינגבאק: פלסטינים, האמנם ? « חירות

 24. פינגבאק: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל לרצוח | היגיון בשיגעון

 25. Aba

  תמיד הפלסטינים ראו את עצמם כ"חלק מהאומה הערבית הגדולה".
  היום,
  לנוכח הפירוד המתפשט בכל מדינות ערב שנוצרו באופן מלאכותי ע'י כובשים ושולטים אירופאים, קשה לחשוב כי הם רוצים להיות כנ'ל.
  לא אפלא אם בקרוב מאד, יתפצלו הערבים לשבטים ולכתות ויהיו לעשרות רבות של יישוייות כולל 4 "פלסטינאיות": בארץ ישראל משתי גדות הירדן…

  1. יוני

   הפלסטנים מעולם לא ראו עצמם כחלק מאומה ערבית גדולה כי לא הייתה כזאת מעולם. גם אומה ערבית היא המצאה!!!

 26. פינגבאק: הספר "מאז ומקדם" של ג’ואן פיטרס ברשימת רבי המכר של "ישראל היום" | היגיון בשיגעון

 27. פינגבאק: כל מה שרצית לדעת על הנכבה – כל הקישורים לכל המאמרים | היגיון בשיגעון

 28. פינגבאק: מי באמת גרש את הבריטים ואיך היו החיים בימי המנדט | היגיון בשיגעון

 29. פינגבאק: האם לומדי תורה פטורים מלעסוק בפרנסתם? | היגיון בשיגעון

 30. מוצטפא שמטרלינג

  חבל להביא כל הזמן מובאות מספרו של מרק טווין. זה אמנם ספר מעניין מאוד אבל המוניטין של טוויין כסופר וגוזמאי מקצועי שמחפש לבדר ולא לדייק לא מחזקים את הטענה. ספרו של הנרי בייקר טריסרטם "מסע בארץ הקודש" או איך שלא קוראים לו הוא הרבה יותר מדוייק, מקצועי ומפורט. הוא מתאר את הארץ בשנות ה-60 של המאה הי"ט וגם שם יש תיאור מופלא של עזובה מוחלטת (למשל העיר יריחו היא מאהל בדואים ארעי בין חורבות).

  1. זאב גלילי

   למוצטפא שמטרלינג [אם זה שמך האמיתי} השלום,
   ספרו של הנרי בייקר טריסרטם הוא אכן ספר מעניין מאד וכולל גילויים חשובים על החי והצומח בארץ ישראל. מספר ספרי המסעיות לארץ ישראל במאה ה-19 מגיעים לכ-5000. והסתירות ביניהם רבים. מארק טוויין אולי לא היה היסטוריון או חוקר גדול אך היה סופר מחונן שתאוריו מאירי עיניים.

   1. יוני רייני

    אך אחד לא לוקח ברצינות את מרק טווין. המפה של משלחת הסקר מוכרת מאוד כעובדה אקדמית שלא ניתנת לעוררין. מה גם שיש גם את הספר של קדר המראה תמונות תצלום אוויריות ממלחמת העולם הראשונה ועד היום. המסקנה שאכן הארץ הייתה שוממה אבל מבחינה דמוגרפית הנתונים במאמר אינם נכונים

 31. ציניקן

  לכל החוקרים הדגולים. מצאתי מקור: מפקד אוכלוסין מ-1922 שנערך ע"י המנדט הבריטי. האם המפקד אמין יותר ? באחד ההתיחסויות (http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/79/5783.asp) רשום:
  לאחר מפלתו של הציר גרמניה-תורכיה במלחמת העולם הראשונה והתפוררותה של האימפריה העות'מנית שנבעה מכך, ארץ ישראל הפכה למנדט בריטי על פי החלטת חבר הלאומים. ב-1922 ערכה בריטניה את מפקד האוכלוסין הראשון של המנדט. באותה התקופה מנתה האוכלוסייה 753,048 איש וביניהם 599,177 מוסלמים, 83,790 יהודים, 71,464 נוצרים ועוד-7,617 איש שהשתייכו לקבוצות אתניות אחרות. ייתכן ומפקד זה כולל גם את תושבי הגדה המזרחית של הירדן. המפקד התנהל בערים הבאות: ירושלים, תל אביב, יפו, חיפה, טבריה, צפת, חברון, פתח תקוה, ראשון לציון, חדרה, רחובות ובעוד יישובים קטנים. כאשר משווים בין המפקד שנערך בפתח תקוה לבין זה שנערך בתל אביב, ניתן ללמוד כי למפקד לא היה פורמט אחיד ושהמידע הכלול בו משתנה מעיר לעיר
  יש מקורות נוספים, למשל: http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_19.11.pdf
  של יהושע בן -אריה שמביא תאור רב שנים של 10 ערים בפלשתיין (מפות, תושבים, כלכלה ועוד.

  1. יואל

   נו.. זה בדיוק הנקודה.. שבתקופת המנדט הבריטי וכתוצאה מהשיגשוג הציוני הגיעו לכאן המהגרים
   המפה נכתבה בשנים 1871-1878
   ואתה מביא מפקד מ1922.. מה קדם למה איש יקר?

  2. יוני רייני

   המצחיק כאן זה שמי שגילה על הטעות ב-1922 היה רוברטו בקי והוסיף 34,000 ערבים. אז רגע, איך מ-515,000 מוסלמים ב-1919 הגיעו לכדי 607,000 ב-1922??? הריבוי הטבעי ממש מטורך, כ-4.5% ולכן ברור שהייתה הגירה מאסיבית בשלוש השנים הללו

 32. יהודית

  מאוד מעניין.
  האם נעשה ראיון עם בעל המפה – ראיון פנים אל פנים – ראיון עיתונאי, שבו הוא מספר על עצמו קצת, איך המפה הגיעה לידיו, הסיפור שמלא שלה, והסתכלות עליה… איזה שטח היא מקיפה.
  ניסיתי להציץ בה – באינטרנט, אבל מאוד קשה להבין ממנה דברים.
  גם מה השטח שהיא מקיפה – האם כל ארץ ישראל כולל המזרחית… עד איפה בצפון ועד איפה בדרום?
  בברכה ותודה,
  יהודית שטיינברג

 33. gunr

  לזאב גלילי שלום,
  ראשית, תודה על הבלוג בכלל ועל המאמר הזה בפרט. לפי דעתי, הוא חשוב לנו, היהודים, כדי שנכיר בשורשים שלנו.

  שנית, הטענה העיקרית של שוללי זכותינו על ישראל היא שהאיזור היה מיושב בעבר על ידי עערבים, והיהודים דחקו אותם.
  דוגמה לטיעון שיקרי זה ניתן לראות היום בהתפשטות והשתלטות הבידואים על אדמות צפון הנגב. המשולש הדימיוי שבין באר-שבע, ערד ו-ירוחם מיושב היום בצפיפות על ידי בדואים. כל האיזור הזה היה ריק עד שנות ה-50 של המאה ה-20. הייתי עד לחלק גדול מהבניה הבדואית מאז שעברתי לגור בערד ב-1989.
  הבדואים מספרים שהאיזור שלהם עוד מימי השלטון התורכי, ועיתונאים וחוקרים לא רציניים "אוכלים את הלוקשים" שלהם. דוגמה לכך אפשר למצוא בפסיקת בג"צ בנושא על ערקיב.
  http://regavim.org.il/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA/

  לדעתי היה מעניין להשוות בין 2 התופעות – השתלטות לא חוקית על שטחים נרחבים ללא תגובה של השלטון המרכזי, ויצירת מצג שוא של שליטה ארוכת ימים באיזור.

 34. ירוק

  מר זאב.
  תודה על הבלוג היפה והמושקע.
  המפות הללו אכן מאשרות מה שרבים יודעים, כי הערבים היוו אוכלוסיה דלילה ומועטה שישבה פה לסירוגין יותצר ופחות מאז הכיבוש הערבי מהצלבנים.
  כלומר ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל אחרי שהובטחה כבר לאבות.
  הבבלים כבשו אותה מידי ישראל.
  הפרסים הושיבו בה מחדש את ישראל.
  החשמונאים ובפרט בתקופת ינאי כבשו את רובו המוחלט של השטח מחדש כולל גדת עבר הירדן המזרחית,
  גם הבשן בתקופת הורדוס יושב ביהודים.
  הביזנטים דיללו את הישוב היהודי כמעט לחלוטין בסוף התקופה.
  הכיבוש הערבי הקדום שמט את הארץ מידי הבינזטים.
  הצלבנים העיפו אותם מפה כמעט לגמרי.
  הערבים כבשו מהצלבנים והעיפו אותם מפה.
  מדינת ישראל העיפה את הערבים.

  מה לא טוב בזה?
  זו דרכו של עולם.

  כעת הערבים עפו מפה.. ואנחנו הישראלים המושפעים מההסתה השמאלנית ההזויה
  צריכים להתנצל למה העפנו מפה את קומץ הערבים שהתנחל פה בקרקע גזולה….
  זו דרך העולם.

 35. יוני רייני

  לזאב גלילי שלום רב!
  מאמר מדהים. את המפות הללו גיליתי את אבי, פרופ' אנסון רייני, מגדולי החוקרים של א"י.
  בכל אופן מבחינה דמוגרפית אני מסכים שג'סטין מקרתי אינו אמין כלל וכלל אבל המחקר של אלכסנדר שולך נחשב למדוייק מאוד. הוא מסתמך על המחקר של יהושע בן אריה. גם אריה ל אבנרי ערך מחקר מדהים והוא אמין בהרבה מזה של פיטרס. הנתונים הדמוגפרים של פיטרס אינם עולים בקנה אחד עם המציאות והיא לוקחת אותם מהספר של המשפטן ארנסט פרנקנשטיין. ב-1882 היו כאן 440,000 ערבים.

 36. דני

  קשה לי להאמין שאתה מתייחס לעצמך ברצינות. ברגע שאתה מתייחס למרק טויין – סופר נפלא שגדלתי עליו, אבל בשום מקרה לא היסטוריון – אתה מביך את עצמך. גרוע מזה, אתה בוודאי יודע שכל הספר של ג'ואן פיטרס הוא שקר וכזב מיסודו, ואין אף אינטלקטואל רציני שעדיין מעז לצטט אותה. בעיני מה שאתה עושה שקול להכחשת שואה. ישנם מפקדי אוכלוסין של העותומנאים ושל הבריטים שמספרים סיפור לגמרי אחר ממה שאתה מנסה להציג כאן.
  ואם, רק במקרה, אתה באמת תמים, ולא יודע כמה שהספר של פיטרס נקרע לגזרים, והוכח שהיא שיקרה, ועיוותה, הנה משהו על קצה המזלג:
  ישנם המוני ישראלים, כולל שרים ואנשי שלטון, ששמחים להצהיר תחת כל עץ רענן שאין עם פלסטיני, ואין כיבוש. כל הסקירה הזאת, כאמור, מחזקת תודעה כוזבת, ותו לא.

  1. זאב גלילי

   אם זו מסקנתך מן המאמר הזה יש לך כנראה בעיה בהבנת הנקרא. ואם לא קראת את הקישורים שבתחתית המאמר, שבכל אחד מהם יש אישוש לטענה המרכזית, הרי שאתה גם עצלן מכדי לקרוא משהו שיערער את עולם המושגים המעוות של קיום הפיקצעיה הנקראת עם פלסטיני. חוץ מזה אתה כל כך בטוח בדבריך אבל אין לך אומץ להציג את עמדותיך בשמך המלא.
   זאב גלילי

 37. עדריאל דוד ארליך

  היה רצוי למצוא טבלה/דיאגרמה הממחישה את ההבדלים בין היישוב העברי ליישוב הערבי (ואם יש עוד אוכלוסיות גם)…

  1. זאב גלילי

   לצערי אין לי זמן ומשאבים לתרגם את האתר העברי [המכיל כאלף פוסטים] לאנגלית. אשמח אם יודעי אנגלית יתנדבו לתרגם מאמר זה.
   יש לי גירסה אנגלית של האר אך יש בו רק מבחר קטן של מאמרים.
   ראה
   http://www.zeevgalili.com/english/
   זאב גלילי

 38. יוני רייני

  שמת שם לינק למחקר של פרד גוטהיל. יש לי את המחקר שלו והוא לא בדיוק כל כך אמין. הוא גם טוען שב-1875 היו 492,000 תושבים. ישנן ביקורות נוקבות אחר המאמר שלו. אלכסנדר שולך הרבה יותר אמין

השאר תגובה