כמה פעמים מוזכרת ירושלים בתנ"ך ובקוראן ומתי בכלל היתה כאן מדינה פלסטינית

ידיד ישראל דניס פראגר: כך צריך להסביר את את עמדת ישראל

המסבירים הטובים ביותר של ישראל בעולם אינם שליחי משרד החוץ. אלה יהודים טובים וחכמים כמו אלן דרשביץ, ג"קי מייסון, דניס פראגר ואחרים.

דוגמה לדרך בה ניתן להסביר את עמדות ישראל נתן באחרונה בראגר במאמר שפורסם נ-jewish world review.

להלן מאמרו של פאגר הנושא את הכותרת " הסכסוך הישראלי פלשתיני במספרים" .


כמה פעמים מוזכרת ירושלים בתנך" – 700

ובקוראן? – 0

מספר המנהיגים הערביים שביקרו בירושלים כשהיתה תחת שלטון ירדני – 1.

מספר הפליטים הערביים שברחו במלחמת השחרור – כ-600 אלף.

מספר יהודי מדינות ערב שעלו לישראל מאז הקמתה – כ-600 אלף.

מספר סוכנויות או" ם העוסקות אך ורק בפליטים הערביים – 1 .

מספר סוכנויות אום המטפלות בפליטים של כל המדינות – 1.

מספר הפעמים שבהן היתה מדינה יהודית בארץ ישראל – 3.

מספר המדינות הערביות שהיו אי פעם בשטח זה – 0.

פעולות טרור יהודיות נגד פלסטינים מאז 1967 – 1.

ופעולות טרור ערביות – אלפים.

שעור היהודים ששיבחו טרור יהודי נגד ערבים – אחוז אחד.

והערבים – 90 אחוז.

מספר המדינות היהודיות – 1.

מספר המדינות היהודיות הדמוקרטיות – 1.

מספר מדינות ערב – 19.

מהן דמוקרטיות – 0.

נשים ערביות הנרצחות על ידי אבותיהן או אחיהן בגלל כבוד המשפחה – אלפים מדי שנה.

ובישראל – 0.

מספר התפילות יהודיות או נוצריות המותרות בסעודיה – 0.

ולמוסלמים בישראל – ללא הגבלה.

מספר הערבים המתגוררים במדינת ישראל – מיליון ורבע.

מספר היהודים שהערבים מוכנים שיתגוררו במדינה ערבית – 0.

מספר הגינויים של מדינות ערב על הפרת זכויות אדם – 0.

וגינויים לישראל – 26.

מספר הפעמים שבהם כיהנה ישראל כחברה נילווה במועצת הבטחון – 0.

מספר החלטות העצרת הכללית המגנות את ישראל – 322.

וגינוי מדינות ערביות – 0.

שעור הצבעות ערביות יחד עם ארה" ב בשנת 2002 באו" ם – 16.6.

וישראליות – 92.6.

מספר המוסלמים בעולם – יותר ממיליארד.

מספר ההפגנות המוסלמיות נגד הטרור האיסלאמי – 2.

========================================================

אזהרת שרון בנוסח הרשלי

" אם יפלו קסאמים בשטח ישראל לא יהיה מנוס מלעשות להם מה שהם עושים לנו" . כך אמר ראש הממשלה, אריאל שרון. ולי הזכירו דבריו את הבדיחה הידועה על הרשלי מאוסטרופולי וארוחת הערב.

מספרים על הרשלי (דמות עממית יהודית) שהגיע פעם לפונדק כשבטנו מקרקרת מרעב ובכיסו אין אסימון שחוק. פנה לבעל האכסניה וביקש ארוחת ערב. הפונדקאי ראה עם מי יש לו עסק והשיב כי לא נותר דבר לאכול. הרשלי החל להסתובב הלוך ושוב כשהוא פולט בזעם: " אם לא אקבל ארוחת ערב מייד איאלץ לעשות מה שאבי עשה בשעתו" . כך חזר ואמר את המשפט כשפניו זועפות ועיניו רושפות.

בעל הפונדק נבהל וחשש ממה שהאורח הבלתי קרוא עשוי לעשות. הוא מיהר להזמינו אל שולחן מלא כל טוב.

לאחר שהרשלי השביע את רעבונו ופניו הפכו מחייכות, שאל אותו בעל הפונדק: ומה עשה אביך כשלא נתנו לו ארוחת ערב?

אבי, אמר הרשלי, נהג במקרים כאלה לעלות על מיטתו ולישון על בטן ריקה.

השאלה אם שרון יוכל לעלות על מיטתו שבחווה, בבטן ריקה או מלאה, נוכח האפשרות המסתמנת שטווח הקסאמים יוגדל ויגיע גם לחוות השיקמים.

ברל על הנאצים הפלשתינאים

השבוע ימלאו שישים שנה למותו של ברל כצנלסון, מנהיגה הרוחני של תנועת העבודה שנפטר בכ" ד באב תש" ד (13 באוגוסט 1944). העיתון " דבר" , אותו הקים וערך ברל, כבר אינו קיים. ההסתדרות שנמנה עם מיסדיה – ובה ראה מכשיר להגשמת הציונות בכל ארץ ישראל – התנוונה למכשיר סחיטה בידי הוועדים הגדולים. תנועת העבודה הציונית (מפא" י בגילגוליה השונים) כבר אין בה לא עבודה ולא ציונות.

מן הראוי איפה שדווקא " מקור ראשון" יעלה את זכרו של בן דור הנפילים הזה שהתנגד נמרצות לחלוקת הארץ והתריע על סכנת

==========================================================================

השינאה היהודית העצמית.- אבטואנטשמיות

על רקע זה כדאי לחזור ולקרוא איגרת שכתב ברל לפני שנים רבות. האיגרת נקראת כאילו נכתבה אתמול ואולי ביקש ברל להעביר במנהרת הזמן לדורנו לקחים שכוחם יפה לדורנו.

וכך הוא כותב:

" היש עם בעמים, אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים ושנואים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות?

" כל עוד אפשרי הדבר שיבוא ילד יהודי לארץ ישראל, ילד שטופח על ידי יסורי העם ומשא נפש של דורות, וכאן ידבקו בו חיידקים של שינאה לעצמו, של עבדות בתוך מהפכה, ויטריפו עליו את דעתו עד כדי כך שיראה את הגאולה הסוציאלית בנאצים הפלשתינאים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון שבמזרח – אל יהא מצפוננו שקט" . ( " כתבי ברל כצנלסון" הוצאת פועלי ארץ ישראל, פרק ח" עמ" 18).

משרד החינוך מתנתק מירושלים

את הדברים הבאים מצאתי במכתב למערכת שפורסם בשבוע שעבר ב" מעריב" . כתב אותו מורה ותיק, מ. בן חנה. וכך הוא כותב:

" בתשעה באב יש סיבה נוספת לבכייה על חורבן ירושלים, הפעם בתכנית הלימודים למקרא בבתי הספר הממלכתיים. בהוראת המפקחת החדשה על לימודי התנ" ך יש שורה של קיצוצים בתכנית. ומה היא בחרה לקצץ בכיתה י" ? את מזמור קל" ז בתהילים "על נהרות בבל" הכולל את השבועה הנצחית המרגשת "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". ואת נבואת הנחמה בישעיהו מ" "נחמו נחמו עמי". שני פרקים אלה שהם חלק מן הקלסיקה המקראית בוטלו כפרקי חובה. כמו כן ביטלה המפקחת את הנושא הערכי החינוכי, שהיה נושא בחירה לחטיבה העליונה – "יורשלים במקרא"" .

עד כאן דברי המורה הוותיק.

הואיל ויש לי ניסיון רע מאד לגבי מהירות התגובה של משרד החינוך לא טרחתי לבקש את תגובת את שרת החינוך. הגברת לבנת מתבקשת איפוא להסביר את ההחלטה התמוהה הזו והאם אין בה משום הכנה לתכנית התנתקות גם מירושלים.

—====================================================

סיפור הזוי על ביקור בפולין

עבר לפוסט סמוך

 

========================================================

מדוע לחיים חפר יש בית ערבי

לפיזמונאי חיים חפר, כמו לאנשי שמאל רבים המפגינים נגד ה" כיבוש" , יש בית ערבי. הבית הזה נמצא בעין הוד ולחפר אין משום מה ייסורי מצפון על שהוא גר בבית של ערבי ויושב בכפר כבוש (שתושביו בעבר מתגוררים בתחומי ישראל, לא רחוק מעין הוד).

בראיון ל" הארץ" מסביר חפר בן ה-79: " ולמה אני גר שם? פשוט ירו עלינו מהכפר הזה. אז כבשנו אותו, ואחרי שירו אמרתי: אם ירו אז שיסבלו" .

ומה בדבר אלה שירו עלינו במלחמת ששת הימים?

את השטחים שנכבשו אז צריך היה להחזיר.

========================================================

ריח הגז הנודף מברק המיליונר

כמו סוס מלחמה ותיק, המתחיל לצהול כשהוא מריח את ריחות המלחמה מתעורר אהוד ברק לתחיה בימים אלו. נוכח האפשרות שאריאל שרון יקרוס, הוא שוב מופיע בטלוויזיה וברדיו, מדבר ללא הפסק (" תן לי לגמור משפט" ), ומבהיר ברמז דק של עגלונים כי עתידו הפוליטי עוד לפניו.

על רקע זה מתעוררת הסקרנות כיצד נהיה אהוד ברק מיליונר. מנתונים שפורסמו בתקשורת עולה כי הונו הידוע מגיע למיליון וחצי דולר, גם לאחר שנתן לגרושתו את חלקה. כי שכרו מסתכם ב-130 אלף דולר לחודש. לפי נתונים אלה אהוד ברק הוא גאון כלכלי. כי הרי לא חלפו שלוש שנים מאז פרש מראשות הממשלה וכבר עשה הון כזה. עד לפרישתו היה בסך הכל עובד מדינה, קצין בקבע, רמטכ" ל, ראש ממשלה. יש לו פנסיה נאה אבל זה לא הופך אדם למיליונר.

אין עינינו צרה במי שעושה כמה דולרים לפרנסתו. אם למשל הוא נושא הרצאות ומנצל בכך את יוקרתו (המפוקפקת) כראש ממשלה לשעבר, הוא הולך בדרך שכבר נכבשה לפניו על ידי רבין ונתניהו. אך מהרצאות לא נהיים מיליונר. את המיליונים שלו עשה ועושה ברק מעסקי ייעוץ אסטרטגי, תיווך , שיווק וכו".

אפשר להניח כי כל עסקיו של אהוד ברק נקיים מכל דופי ומכל ניגוד עניינים. כי הגיע למה שהגיע בזכות כישרונותיו ומוחו האנליטי. אחרי הכל הוא בעל השכלה מתמטית והתמחה בפרוק שעוניםובהרכבתם. אבל אפשר להניח גם כי הקשרים שקשר בתקופת שירותו הציבורי לא הזיקו לעסקיו הנוכחיים.

אבל מותר גם לחשוב שאולי, רק אולי ורק לכאורה כאפשרות רחוקה רחוקה, הכין עצמו ברק בתקופתו הציבורית לימי סגריר. כי עשה משהו שיש בו טיפ טיפונת של חוסר אסתטיקה בתחומי הנורמה הציבורית. האם לא היה מן הדין לחקור אפשרות רחוקה כזו, אך ורק כדי להסיר לזות שפתיים?

והנה בימים אלה, בעקבות הסירחון של פרשת פריצקי, נחשף כי אהוד ברק העניק לפלשתינאים את הגז שנמצא הרחק מחופי עזה. לא ברור למה, בלי כל תמורה מדינית.

ונא לא לשכוח שהוא ועוזריו עדיין שומרים על זכות השתיקה בפרשת העמותות שלהם.

===========================================================

תכנית הינתקות ממפעל ורדינון

" ממשלת ישראל פועלת בהצלחה ליישום ההינתקות של מדינת ישראל מערכי מוסר בסיסים ולבחירה בדרך של כוחנות יהירה. כל מי שעיניו בראשו, ומי שלמד היסטוריה, יודע שאין תוחלת בדרך זו. הנתיב שבו מוליכה אותנו הממשלה עתיד להביא עלינו ועל האזור עוד דם וכאב ולחזק את היאוש והשנאה שהם חומר הבעירה העיקרי לטרור… התרת הדם הפלסטיני שהחלה ב"סיכול ממוקד", שפוגע גם בחפים מפשע רבים, הובילה באופן בלתי נמנע לקלות שבה צה" ל יורה במפגינים והורס בתים. התנהלות זו פוגעת קשות בפלסטינים אך גורמת נזק עמוק ןממאיר לחברה בישראל, ובכך מביסה אותנו. מי שמוכן לקחת חרויות בסיסיות מהאחר מאבד בדרך את חירותו שלו. להתנהלות זו השפעה גם על המצב הכלכלי, שכן לא תהיה צמיחה אמיתית לאורך זמן אם ישראל לא תשנה את מדיניותה ואת סידרי העדיפויות שלה" .

מי כתב את הטקסט החביב הזה?

שלושה ניחושים:

· גדעון לוי ב" הארץ" .

· אורי אבנרי באתר גוש שלום.

· יוסי ביילין בדו" ח למממניו באירופה.

אף אחד מן האפשרויות הללו אינה נכונה. את הטקסט שהבאתי למעלה הפיצה בבורסה חברת " ורדינון" בדו" ח הרבעוני שלה מן ה-30 במאי. חברת ורדינון מייצרת מוצרי טקסטיל לבית הכוללים מגבות כלי מיטה, חלוקי רחצה, ושמיכות. החברה קיימת מאז שנת 1928 . על פי הדו" ח מצבה הכלכלי של החברה לא רע למרות התאור הפסימי. מכירותיה ברבעון האמור הגיעו ליותר מ018 מיליון שח לעומת כ-11.4 מילין ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי גם הוא עלה – כ-9ץ98 מיליון לעומת כשישה מיליון.

מה למאמר פובליציסטי ולדו" ח סכפי לבורסה. זאת צריכה להסביר הנהלת הבורסה ואולי גם בעלי המניות של החברה. מאידך יכולים הצרכנים להביע את דעתם על המאמר הזה בהינתקות ממגבות ורדינון.

לפי הדו"ח עסקי החברה לגמרי לא רעים


.

2 תגובות בנושא “כמה פעמים מוזכרת ירושלים בתנ"ך ובקוראן ומתי בכלל היתה כאן מדינה פלסטינית

  1. פינגבאק: מוטי מורל על ההסברה הישראלית | היגיון בשיגעון

  2. פינגבאק: יום ירושלים – קישורים לכל המאמרים | היגיון בשיגעון

השאר תגובה