הרצל לא בא מבית מתבולל, התפלל בנעוריו, והתכוון למדינה יהודית, ולא " מדינת היהודים" * ומדוע חושבים בטעות שטולסטוי היה אנטישמי

ראה גם הרצל איננו רק שם רחוב

http://www.zeevgalili.com/?p=261

למה לא סיפרו לנו שהרצל התפלל בבית כנסת, תכנן את המדינה היהודית עוד בגיל 18 והצהיר כי ציונות פרושה שיבה ליהדות? * ומדוע חשבנו כל השנים שטולסטוי אנטישמי גמור בעוד שהעריץ את העם היהודי ולמד תנ" ך בעברית * שיחה עם פרופסור שלמה הרמתי, המתקן את ההיסטוריה על ידי " הבנת הנקרא"

synagog-of-herzel

בית הכנסת בו התפלל הרצל בנעוריו

הלכתי לדבר עם פרופסור הרמתי בענייני לשון ויצאתי עמוס גילויים היסטוריים. כמו שאול, שחיפש את האתונות מצאתי את המלוכה.

פרופסור הרמתי קנה את עולמו בתחום שהוא היה החלוץ היחיד שעסק בו משך שנים: הבנת הנקרא. המוניטין שלו בתחום זה יצא למרחקים, ולפי עדותו " לימדתי כמעט חצי עולם לקרוא" . הוא הוזמן לארצות רבות להרביץ את משנתו בהוראות הקריאה. אפילו מצרים הזמינה אותו בשנת 1958, כעשרים שנה לפני חתימת הסכם השלום. אבל משרד החוץ מנע ממנו לנסוע.

משנתו של הרמתי בתחום הבנת הנקרא היא בעלת חשיבות רבה בתקופה בה עם הספר הפך לעם קשה קריאה. ועוד אחזור ואספר עליה. הפעם אספר על תחום אחר בו עוסק הרמתי והוא ההיסטוריה של הלשון העברית, בישראל ובעמים. עיסוקו בתחום זה הביא אותו לגילויים חשובים ולהפרכת דעות שגויות שנשתרשו ברבים.

במחקריו הפריך שתי דעות כאלה לגבי חוזה המדינה, תיאודור הרצל. האחת שהרצל סבר שהשפה העברית איננה השפה המתאימה לניהול מדינה יהודית. והאחרת שמוצאו של הרצל ממשפחה מתבוללת, ורק משפט דרייפוס החזיר אותו ליהדות.

הרצל על העברית

ב" מדינת היהודים" כתב הרצל בין היתר: " לא ייתכן כי נדבר איש אל רעהו עברית. מי מאתנו יודע עברית במידה מספקת לבקש כרטיס לנסיעה ברכבת" . בהסתמך על דברים אלה קבעו היסטוריונים ופרשנים למיניהם כי הרצל לא האמין ביכולת התחייה של העברית.

אך פרופסור הרמתי מצא שהרצל חזר בו מן הדברים שכתב. והוא מספר איך גילה את הדבר: " כולנו משתמשים בתרגום למדינת היהודים שעשה אשר ברש בשנת 1944. הלכתי לספריה וביקשתי את התרגום הראשון, שעשה מיכאל ברקוביץ. התרגום נעשה סמוך לפרסום הספר והמתרגם היה גם המורה לעברית של הרצל. כשנתנו לי את הספר נתברר כי הקונטרסים עדיין לא חתוכים, כפי שנהגו לכרוך פעם. כלומר: איש לא פתח את הספר לפניי. מצאתי מבוא של המתרגם, "אל הקורא העברי", ושם הוא מסביר שכשקרא את הפסקה על העברית הוא ניגש להרצל ואמר לו: תשמע, בן יהודה יושב בירושלים כבר חמש עשרה שנים ומחדש את הדיבור העברי. בכל מזרח אירופה יש אגודות של דוברי עברית. הרצל השיב לו : תן לי לבדוק את הדבר. אחר כך אמר למתרגם: תמחק את הפסקה הזו. השיב לו ברקוביץ: יגידו שזייפתי. אמר לו: תכתוב הערה שהרצל, לאחר שבדק את הדבר, חוזר בו.

" כעבור כמה ימים ניגש אליו הרצל ושאל: איזה העיתון העברי החשוב ביותר. השיב לו ברקוביץ: "המגיד". שלח הרצל מכתב ל"המגיד" בו כתב שחזר בו מדעתו הקודמת וכי עברית תהיה שפת המדינה.

עם אבא לבית הכנסת

דעה אחרת שפרופסור הרמתי מפריך היא שהרצל נולד בבית מתבולל וכי משפט דרייפוס הוא שהביא אותו ליהדות ולציונות.

" הסיפור שהרצל נולד במשפחה של מתבוללים" , אומר הרמתי, " פשוט לא נכון. הוא הלך כל שבת לבית כנסת עם אבא שלו, עד גיל 18, וגם עשו לו בר מיצווה. ביתו של הרצל היה גם בית מסורתי. הרצל מספר שאהב מאד את החגים – חנוכה ופסח. באלטנוילנד יש תאור של סדר אורתודוכסי ואחד הנוכחים קורא בעברית ושואלים אותו איך אתה קורא בעברית והוא משיב גירסה דינקותא. לפני זמן ערכנו סדר פסח בביתי וארחנו כמה פרופסורים. הם הופתעו לשמוע כי הרצל מתאר סדר פסח במשפחתו.

יעקב, אביו של הרצל

יעקב, אביו של הרצל

" הסבא של הרצל, שמעון, היה יהודי חרד. היה תוקע בשופר בימים נוראים והיה שליח ציבור בתפילת "כל נדרי". הוא נתן כסף לרב יהודה אלקלעי, ממבשרי הציונות, על מנת לסייע לו בנסיעותיו ובהטפותיו לשיבה לארץ ישראל. אביו של הרצל, יעקב, היה תלמיד של אלקלעי והרצל מספר שאביו לקח אותו לסבא לזמלין. שני דודים של הרצל עלו לארץ ישראל והתיישבו כאן. האחד לא ידוע והשני, שלזינגר שמו, הגיע לארץ ב-1870.

משבר בגיל 10

" המשבר הראשון של הרצל היה בגיל 10.הוא למד בבית ספר ריאלי כי לעסוק בריאליה ולא בהומניסטיקה. יום אחד חזר הביתה מבית הספר ואמר: לאביו:אני לבית הספר הזה לא הולך יותר. אביו שאל מדוע,והרצל השיב: קראנו טקסט והיה כתוב שם עובדי אלילים. ילד אחד שאל מי הם עובדי האלילים והמורה השיב: למשל היהודים.

" בשנת 1878, כשהרצל היה בן 18 עברו הוריו מבודפשט לוינה, כנראה כדי לאפשר להרצל ללמוד. באותה שנה מופיע מאמר של כומר אנטישמי בשם שטקר. ועל מאמר זה מגיב הרצל בן ה-18 באמרו: "טפשים הם היהודים, אם הם שומעים יום יום חרפות וגידופים כאלה מבלי לתור אחרי ארץ שתהיה ארצם". וזאת הוא אומר שש עשרה שנים לפני משפט דרייפוס.

herzel-3

הרצל בגיל 13

ב-1882 פירסם גרמני אנטישמי, דירינג שמו, ספר שבו ניסה לבסס את האנטישמיות על בסיס מדעי. ביומן הנעורים שלו אומר הרצל שזהו ספר מחפיר. בשיחה עם רופא המשפחה הוא אומר: לא נשארה לנו היהודים כי אם תחבולה אחת למען היות עם מכובד על אחרים, למען נתרומם בעיני שונאינו, ולא נהיה מטרה לחיצי לעגם – לשוב לארץ ישראל שם היא ארצנו. היא הייתה מולדתנו והיא צריכה להיות לארץ מולדת לבנינו ולזרע זרענו. ולשאלת הרופא מי יתמסר לעשות את הדבר הזה אומר הרצל: אני. והוא אז בן 22.

" לא יודעים לקרוא"

כל העובדות הללו שמביא הרמתי אינן אמורות להיות חדשות. הרי כולן כתובות ומודפסות וממוסמכות. יש היומנים של הרצל ויש למשל ספרו של אלכס ביין על תולדות הרצל בשני כרכים ויש ספרו של ראובן בריינין שכתב את הדברים מפי הרצל.

shimon-saba-mzad-abad795

שמעון, סבו של הרצל מצד אביו

בשנת 1898 שנה אחרי הקונגרס הציוני פנה ה" ג"ואיש כרוניקל" האנגלי להרצל וביקשו שיכתוב את תולדות חייו. הוא כתב בגרמנית ודבריו תורגמו לאנגלית ופורסמו בגיליון של ה-14 בנובמבר אותה שנה. רוב הדברים המפורטים למעלה כלולים במאמר הזה אבל " אף אחד לא קרא אותו" , אומר הרמתי.

מדוע לא גילו אחרים מה שגילה הרמתי? מדוע השתרשו דעות מוטעות כאלה עד שקשה

לעקור אותם?

כאן אולי מגיע הקשר בין פעילותו של הרמתי בתחום הבנת הנקרא לבין פעילותו כהיסטוריון של השפה העברית.

מה הקשר בינן זה להבנת הנקרא?

התשובה: צריך לדעת לקרוא.

ואולי יש תשובה אחרת. רעייתו של הרמתי, שלמדה יהדות זמננו באוניברסיטה העברית הביעה את הסברה שזו היתה התעלמות מדעת.

הרי היו חובבי ציון הרבה לפני הרצל. אלה שבאו ממזרח אירופה, ספוגי יהדות הסתכלו בזילזול אל יהודי מערב אירופה שנחשבו למתבוללים. מיהודי מזרח אירופה צמחו מנהיגי העליה השני שעיצבו את התודעה הציונית בישראל. הסיפור על הרצל המתבולל החילוני התאים לאתוס הציוני שלהם.

הציונות כשיבה ליהדות

" עד כמה השתרשו הדעות המוטעות על הרצל אפשר ללמוד מן הארוע הבא. הרצל סיים את נאומו הראשון בקונגרס הציוני הראשון במשפט הבא: אם תשאלו אותי מהי ציונות אומר לכם זוהי שיבה אל היהדות לפני השיבה אל ארץ היהודים.

מתקשר אלי הרב הראשי, ישראל לאו, ושואל: אתה בטוח.? אמרתי אשלח לך את המקור בגרמנית.

" והוא חוזר ושואל: אז למה לא הזכירו את זה בשום מקום?

ושולמית אלוני תמיד מתחכמת ואומרת שהרצל לא התכוון להקמת מדינה יהודית אלא למה שקבע כשם ספרו: " מדינת היהודים" .

ומה בדבר היומן שלו בו הוא מספר כיצד הוא הולך לבית הכנסת בוינה ונזכר בכל האנשים שישבו בבית הכנסת בבודפשט והם הדודים שלי והקרובים שלי והמכרים שלי. ומה בדבר סיפורו " המנורה" בו הוא כותב על חזרה ליהדות?

הרצל וילדיו

הרצל וילדיו

תפילין ברחוב דיזנגוף

על הדרך בא הגיע לגילוייו אומר הרמתי:

" יגאל ידין אמר לי פעם: אנשים אומרים עליי שאני ארכיאולוג עם מזל. וכך מצאתי את מכתבי בר כוכבא וכך מצאתי את התפילין במצדה (אחרי שרוב החוקרים חשבו שהחלו להניח תפילין במאה ה-12). עד מציאת מכתבי בר כוכבא אמרו שלא היה בכלל אדם כזה. והוסיף ידין: אם הייתי הולך ברחוב דיזנגוף ומוצא תפילין היית יכול להגיד שיש לי מזל אבל אני ידעתי לאן ללכת"

haramaty-shlomo1

איך להבין טקסט. שלמה הרמתי. (צילום: זאב גלילי

" שואלים אותי" , אומר הרמתי, " איך הגעת להרצל. הרעיון שלי היה להגיע לתרגום הראשון. והנחתי שיש שם הקדמה עם גילויים. וכך היה|.

זיקתו של טולסוי לעברית וליהדות

" דפדפתי בעיתונים ישנים" , מספר הרמתי, " ופתאום עליתי על משהו מעניין מאד. הרב של מוסקבה, שלמה זלקין מינור, מספר שיום אחד בשנת 1882, הסופר לב טולסטוי דופק על דלת ביתו ואומר: אני רוצה ללמוד עברית. לשאלת הרב אמר טולסטוי: התחלתי לקרוא את התנך בתרגום רוסי והגעתי לסיפורי יוסף. אין נובלה יותר יפה בספרות העולמית מן הסיפור הזה. אז אם זה כל כך יפה בתרגום אני רוצה לדעת איך זה יהיה בעברית.

בהמשך ( שמצאתי במקורות שונים) אומר הרב: למדתי אותו שנה שלמה, יום יום, מבראשית עד סוף ישעיהו. והוסיף הרב: במקומות רבים רצה לדעת מה אומרים חז" ל כי רצה להבין את רוח פרושיהם של חז" ל. להרבה פסוקים הוא מצא פרושים חדשים כי הוא סופר.

" טולסטוי רצה ללמוד גם תלמוד והרב אמר לו: זה הגבול. הרב נתן לו לקרוא איזה ספר מבוא לתלמוד. שלא הצלחתי למצוא. אחר כך לימד אותו דיקדוק ברמה שנועדה להבנת טקסטים.

" באמצע שנות התשעים נסעתי לרוסיה במטרה לחפש את התנ" ך בו למד טולסטוי. האוניברסיטה העברית ציידה אותי במכתב שהופנה לספריית טולסטוי ובו בקשה שיאפשרו לי לבקר בספרייה. הספרייה נענתה לבקשה והעמידו לעזרתי מדריכה דוברת אנגלית. הסתובבתי בספריה, התבוננתי במדפים ואז הבחנתי במדף עליון בספר תנ" ך בפורמט גדול. ביקשתי מן המדריכה שתוריד לי אותו וכשפתחתי את הספר כמעט התעלפתי. אכן זה היה התנ" ך העברי שבו למד טולסטוי. בכל עמוד היו הערות בכתב ידו של טולסטוי סביב הטקסט. לא איפשרו לי לצלם. הייתה שם אמנם מכונת צילום, אבל לא היה נייר. ישבתי שעה ארוכה וקראתי את ההערות. בכל מקום כתב פרושים ובכמה מקומות כתב " איזה יופי, אין דבר כזה בספרות העולמית" .

באנציקלופדיה העברית כתבה לאה גולדברג שידעה ספרות רוסית את הערך טולסטוי. היא כותבת שלטולסוי היה יחס שלילי ליהודים וליהדות. במקומות רבים מתואר טולסטוי כאנטישמי. אך מסתבר שטולסטוי עבר מהפך ביחסו זה. בפגישה עם הרב אמר טולסטוי שישו אמר "ואהבת לרעך כמוך". השיב לו הרב זה כתוב בויקרא. זה לא ישו אמר. שאל טולסטוי: מה זה ויקרא. ואז אמר שוב: אני רוצה שתלמד אותי את התנך.

tolstoy_lev

לב טולסטוי

)

" יהודי הוא התגשמות הנצח"

הדברים הם פרי עטו של לב טולסטוי, שכתב אותם בשנת 1891. הם פורסמו לראשונה בעברית בשנת 1979 ב" מגוון" .

" מה זה יהדות? שאלה זו כלל איננה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה יצור מיוחד הוא זה. שכל שליטי עולם וכל העמים העלימוהו ודיכאוהו וגירשוהו ורמסוהו, רדפוהו שרפו והטביעו, והוא על אפם וחמתם, ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי – שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו, ובלבד שיתכחש לדתו ויטוש את אמונת אבותיו.

יהודי הנו יצור קדוש שהשיג מן השמים אש נצחית והאיר בה את החיים עלי אדמות. הוא מקור ומעיין שממנו שאבו כל שאר העמים את דתם ואת אמונתם.

יהודי – מגלה התרבות הראשון, מקדמת דנא הייתה הבערות בלתי אפשרית בארץ הקודש – במידה גדולה יותר מאשר באירופה המתורבתת של זמננו. מה עוד, שבאותם זמנים פראיים כשחיים ומוות של אדם לא נחשבו כלל, הצהיר רבי עקיבא כי הוא מתייצב נגד עונש מוות הנחשב בתקופה הנוכחית לעונש סביר במדינות התרבותיות ביותר.

יהודי – המגלה הראשון של חירות. גם באותם זמנים קדמונים, כשעם התחלק לשני מעמדות, תורת משה אסרה להחזיק אדם כעבד למעלה משש שנים.

יהודי הנו סמל הסובלנות האזרחית והדתית. " ואהבתם את הגר" , ציווה משה, " כי גרים הייתם בארץ מצרים" . מילים אלה נאמרו באותם ימים ברבריים ורחוקים, כשמקובל היה בקרב העמים לשעבד זה את זה.

באשר לסובלנות דתית, הדת היהודית לא זו בלבד שהנה רחוקה מלהביא לשורותיה את הנוטים לבוא אליה, כי אם להפך – התלמוד מצווה שאם לא יהודי רוצה להצטרף לדת היהודית, יש להבהיר לו מה קשה להיות יהודי, וכי מאמיני דתות אחרות יירשו גם הם מלכות השמיים.

יהודי – הנו סמל הנצח. לא טבח ולא עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר ה" הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם.

יהודי הנו הנצחי – הוא התגשמות הנצח.

" יעקב מת על רחל"

אחד הגילויים החשובים של הרמתי בתחום ההיסטוריה של השפה העברית הוא שהעברית מעולם לא מתה. בשני ספרים שכתב (" סוד שיח" ו" עברית חיה במרוצת הדורות" ) הוא מוכיח כי לא רק הלשון הכתובה אלא גם הדיבור העברי מעולם לא פסק.

למשל ב-1205 נכתב שם טקסט כזה " יעקב אוהב מאד את רחל הוא מת עליה" . כאילו זה סלנג של הפלמח. זה נכתב ב" ספר חסידים" שניתן ללמוד מתוכו שמשכילים עבריים באותה תקופה דברו עברית גם ברחוב.

תגובות

אתמול (9.5.119ׂ ׂ) קראתי מאמר בהארץ על משה דיין, רועי רוטנברג ופוסט ציונות.שם נוכחתי לדעת שדיין היה חוזה הפוסט-ציונות, חוזה היושר, אם לא לעם ישראל אז לפחות לערבים. על זה כבר ענה משה שמיר ששאל, האור הקולח מליבם של מגיני העם האם הוא כדי להיטיב ולראות את ברק המאכלת השוחטת? כל זה נכתב ב1958, 53 שנה לפני השחיטה של משפחת פוגל, ואולי אפילו יותר חשוב, כשלושים שנה אחרי השחיטה בחברון.

אשר תורן

32 תגובות בנושא “הרצל לא בא מבית מתבולל, התפלל בנעוריו, והתכוון למדינה יהודית, ולא " מדינת היהודים" * ומדוע חושבים בטעות שטולסטוי היה אנטישמי

 1. פינגבאק: תורה » ארכיון » כוחו של נצח ישראל

 2. פינגבאק: המפה הגדולה של הארץ הריקה | היגיון בשיגעון

 3. פינגבאק: מחברה ערכית לחברה מניפולטיבית | היגיון בשיגעון

 4. פינגבאק: עיתוני ירושלים במאה ה-19 | היגיון בשיגעון

 5. פינגבאק: מדוע אין מקום לזקנים בארץ ישראל | היגיון בשיגעון

 6. פינגבאק: בנימין זאב הרצל איננו רק שם רחוב | היגיון בשיגעון

 7. מרדכי צבי

  חוץ מהעובדה שר' שמעון היה בעל תוקע אצל הרב יהודה שמואל אלקלעי אביו של בנימין זאב גם היה מדפיס שסידר את ספריו של הרב אלקלעי. ספריו אלה עסקו בשיבת ציון. כנראה שהיתה מגמתיות בהצגתו של הרצל הנכד כ"כופר ועם-הארץ".

  חוץ מהענין של שפת הדיבור העברית במדינת היהודים יש עוד כמה פיקנטריות:
  1) הענין של אוגנדה שהרצל חזר בו אחרי שקמה סערה בקונגרס השני.
  2) הענין שהוא היה גאה לעמוד בראש תהלוכה של יהודים שתוביל לאפיפיור ושתתנצר כאילו כדי לפתור את ה"בעיה היהודית" . הוא כנראה עשה איזה "ספין" לפני שהכרנו את טבעם של ספינים תקשורתיים.
  3) הסיפור של מכונת הכתיבה "רמינגטון" באותיות ערביות שהוא רצה להגיש לסולטן עבד-אל-חמיד.
  4) אצל יהודי טורקיה יש מסורת כמוסה האומרת כי עבד אל חמיד לא ראה בעין יפה את רעיונו של הרצל לכונן יישות יהודית משמעותית בא"י ולכן הרעיל אותו ברעל איטי. ביקור הרצל אצל הסולטן היה במאי 17 1901 . הרצל נפטר בכ' בתמוז תרס"ד (3 יולי 1904) במצב בריאות מאד רעוע והוא בן 42 בלבד. אינני יודע אם שמועה זאת מבוססת דיה, אבל היא עשתה לה כנפיים בקרב יהודי טורקיה.

 8. שחר

  מעניין מאוד וחשוב מאוד.
  יש מחזירים בתשובה שהופכים את הרצל לשונא יהדות ומנסים ליחס לו אנטישמיות.
  האם מישהו יכול להסביר מדוע הרצל לא מל את בנו (אם זה נכון). ואת הרעיון לפתור את בעיית היהודים בעזרת התנצרות (או שזה באמת היה ספין).

  תשובה

  הרצל הוא חוזה מדינת היהודים ומחולל הציונות המדינית. נקודה. הוא לא המציא את הכמיהה לציון שנמשכה מאז גלינו מעל אדמתנו. הוא הפך את הכמיהה הזו למנוף מדיני שבלעדיו לא הייתה קמה המדינה. החוגים האפלים שמשמיצים אותו לולא הרצל היו חיים היום במדינות החשוכות ביותר.
  זאב גלילי

 9. יואב לוי

  מאמר מעניין מאוד. אני נוטה להאמין שכולו גם נכון.
  אבל מי הוא הכותב? האם עובדות כאלו על הפרופסור הרמתי נכונות?
  יוסיף אמינות למאמר אם גם יהיו אנקדוטות או הפניות/קישורים לספרים עם מקור לכל ציטוט.
  אם כל העובדות פה נכונות, חבל שלא מפרסמים יותר את המאמר הזה ונוטים יותר לקבור אותו בגלל שאינו תואם אינטרס דתי/לאומי/נרטיבי.

 10. יאיר

  שלום וברכה.
  שמי יאיר ואני מורה למחשבת ישראל בקורסי גיור המיועדים לחיילי צה"ל. הסיפור על טולסטוי מרשים ומחכים מאוד וכבר מחר בשיעור אשתמש בו. אשמח לקבל הפניות ואימותים לסיפור זה למייל שלי – דבר זה מאוד חשוב לי.
  תודה רבה

 11. מזדמן לבלוג

  הגעתי לבלוג משעשע זה דרך גוגל, תוך כדי חיפוש ענין אחר לגמרי.
  מלבד כל הדמיונות והפרשנויות המוזרות אני מציע לכל המתלהבים פשוט לעיין ביומניו של תיאודור הרצל ולראות שהוא כותב בצורה הגלויה ביותר (יומנו 18 באוגוסט 1895 ספרי הימים ח"א עמ' 227) "מושגי על אלהים הם כפי שפינוזה" וחודש לפני מותו אף לעג על האמונה בביאת המשיח. איני יודע אם הרצל היה אדם טוב או רע (תלוי לפי מי), אבל צדיק גדול הוא לא היה על פי היהדות.

  מספיק לעוות את המציאות, הדור הצעיר כבר לא מעונין לא בהרצל לא בבן-גוריון ולא באף מדען חילוני כזה או אחר… הבלוג נקרא "היגיון בשיגעון" כנראה שלעוות היסטוריה קוראים בימינו באקדמיה "היגיון"…
  פשוט לזרוק חול, מלח, ובוץ בעיני ההמונים. הרצל וטלסוי היו אנשים חילונים.

  תגובה
  מדבריך אני מבין כי אתה אדם דתי. איך זה שעברת על לאו מפורש בתורה שלא להיכנס לגוגל ולא לעיין בספרי מינים וכופרים כמו הרצל רחמנא לצלן?
  זאב גלילי
  נ.ב.
  אני שמח שלפחות הבלוג משעשעבעיניך

 12. אהרן הורוביץ

  כדי להבין כמה סתירות לכאורא בסיפור על הרצל יש להבין את התקופה המדוברת, לפי הבנתי את ההסטוריה, הרצל אמנם גדל במשפחה דתית אורטודוכסית, , אך באופן אברסודי עזיבתו את הדת אינה מתוארת בשום מקום כצעד דרמטי, מהפכני, מסקנה פילוסופית כלשהיא, לא ידוע על סכסוך כלשהוא עם הוריו או אפילו על מתח בעיניין הזה,
  מדוע?
  משפחתו של הרצל בניגוד אולי לסבו הייתה אמנם דתית אך זה היה יותר מכח ההמשך , הכיוון היה ברור, בדרך להשכלה ארופאית ולהתערות בעולם הכללי, העולם התרבותי והאינטלקטואלי שבו גדל והשכיל הוא עולם הסטודנטים בצרפת של המאה ה19 משום כך מושגיו של הרצל הם מושגים ארופאים, שניכרת בהם אפילו בורות בענייניי יהדות (ביחס להוגים ממזרח אריפה)מה שגרם לדעה שגדל בבית מתבולל , נראה שהרצל קיבל מילדותו את הקשר לציון ולעם היהודי בתור פלוקלור, ולאחר שנים ,כשמצא את עצמו בסבך הלבטים של סטודנט יהודי במאה 19, בין רצון לקריירה, להשתלבות במרחב בארופי, לבין משיכה לפתרונות סוציאליסטיים , קומונסטיים ושאר אידאולוגיות ופתרונות שצצו במאה ה19 אין ספק שאותם " זכרונות מבית אבא" וגירסא דינקותא, ביחד עם נפש רגישה ואמיצה הכריעו את הכף לטובת העם היהודי והציונות.

  נראה לי שהרצל לא הביא את הרעיונות משום מקום, הרעיונות הגיעו מהמסורת היהודית ומהרב אלקלעי, מאידך ברור שהרצל לא היה דתי בהכרתו, והוא הגיע לדבוק ברעיונות אבותיו מתוך בחינה חופשית ובאופן הכרה ארופאי מודרני,
  לדעתי אין להתייחס אל הרצל כמי ש" שנה ופירש". מקריאה ביומניו נראה שהוא היה הרבה יותר "תינוק שנשבה". אם הוא אכן לא עשה ברית לבנו זה היה משום שזה לא היה מקובל בחברה בה הוא חי , בניגוד למנהיגים ממזרח אירופה (מאחד העם, עד בין גוריון ) אצל הרצל הציונות לא הייתה חלק מעזיבה של הדת, לציונות אליבא דהרצל היתה מטרה אחת, לעזור לעם היהודי על ידי השיבה לציון, על זה הוא מסר את נפשו וככה יש לראות אותו. השאלה הדתית לא תפסה מקום משמעותי בציוניתו של הרצל, כאשר הרצל דיבר על שיבה ליהדות הוא לא התכוון להנחת תפילין אלא לערבות ההדדית ולרגש היהודי,

 13. נתנאל

  חידה לקוראים…מי אמר את המשפט הבא ..? 'רעיון מצוין עלה בליבי לקחת אנטישימים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי…' לא , לא היטלר …כן כן , הרצל ..'חוזה המדינה היהודית' .. 'והיהדות' לפי פרופ' שלמה רמתי …הרצל רצה שהיהודים התנצרו ואף שלח את בניו להתנצר ולא מל אותם ..אדם עם זיקה אמיתית ליהדות לא בוגד באמונתו ובעמו אלא נשאר איתם בכל מצב …חברו הטוב של הרצל ומזכירו נורדאו נשא גויה והרצל שיבח אותו על כך ..לקחת אנשים שהתביישו ביהודים בדת היהודים וביהדותם ולעשות אותם לחוזי היהדות אני חושב שזה עוול להרצל …כי אתם לוקחים את דעותיו ומסלפים אותם ..הכל במחיר מצחיק של שיווק הציונות הישנה שכולם יודעים שהיתה נגד הדת ונגד כל דבר שיש בו סממן יהודי דתי …

  1. zeev

   הכנסתי את תגובת ההבל שלך ללא שינוי ללא תיקון שגיאות הכתיב והשגיאות העובדתיות כדי להמחיש לאיזה עומק מגיעים אנשים בשנאת הציונות שבלעדיו היו נמקים באיזו עיירה נידחת בגולה או מושמדים על ידי היטלר.

 14. פינגבאק: | היגיון בשיגעון

 15. פינגבאק: דגל ישראל כיצירה של העם היהודי | היגיון בשיגעון

 16. פינגבאק: אנו מכריזים בזאת – כל הקישורים ליום העצמאות | היגיון בשיגעון

 17. פינגבאק: ההיסטוריה של השפה העברית | עושים היסטוריה: פודקאסט על מדע, טכנולוגיה והיסטוריה

 18. a.c

  הערה על דברי לב טולסטוי.
  בדבריו: "יהודי – המגלה הראשון של חירות. גם באותם זמנים קדמונים, כשעם התחלק לשני מעמדות, תורת משה אסרה להחזיק אדם כעבד למעלה משש שנים."
  אסור להחזיק עבד *עברי* יותר מ – 6 שנים(אלא אם הוא מבקש) אבל עבד כנעני – כזה שאינו בן דת משה – מותר. מלבד זאת אף אם ישחררו, הוא במעמד מאד מגביל של עבד משוחרר.
  אבל רשימה מעולה.
  תגובה
  עבד משוחרר לא יוחזר..

 19. דודו אלהרר

  זאב יקר… קראתי בשקיקה כל מילה… הדברים על הרצל דווקא מיישבים אצלי חוסר נוחות שהיתה לי כל השנים… אחפש את ספריו של הרמתי… אשריך שזכיתָ להיות במחיצתו של איש חכם… כמה כאלה יש לנו?

  1. זאב גלילי

   דודו יקירי,
   חוסר הנוחות שלך מושפעת להערכתי מתעמולת זוועה שמפיצים חוגים אנטי ציונים מן הזן ה"ספרדי" נסוח "הקשת המזרחית", אמנון יצחק ודומיהם. אלה מכנים את ה"אשכנזים" בכינויים כמו כוזרים ואשכנאצים. ראה תגובה למעלה של מישהו המכנה עצמו נתנאל שאישרתי את פרסומה למען נדע עם מי יש לנו עסק.

   1. ירון חקוק

    בתור ספרדי שפוקד בתי כנסת ספרדים אני כואב במיוחד את התהליך שציבור מסוים עובר. בגלל תעמולות שקריות של מקימי המדינה הם לא יודעים שאת הטריגר הראשון לציונות נתנו בכלל דתיים ספרדים, בראשם הרב אלקלעי. מעבר לעובדה שהרצל ספרדי מצד אביו וסבו היה התוקע בשופר בקהילתו של הרב אלקלעי, הוא גם כתב ספר "גורל לה'" שכנראה היה מקור השראה ל"מדינת היהודים".
    פעם מישהו בבית כנסת עירקי סיפר לי על עוולות הציונות, ואז הפניתי אותו לתמונות של רבנים בבית הכנסת, ושאלתי אותו אם הוא יודע מי זה האיש בתמונה. מעבר לגמגום שאמר לי שמדובר בצדיק, לא ידע שמדובר ברב אליהו מני שהביוגרפיה שלו ושל בניו כרוכה בציונות.
    נחום סוקולוב אמר פעם: "אנחנו נעשינו ציונים, אתם נולדתם כאלה". אם הוא היה רואה את מה שקורה לחלק מהציבור הספרדי בימים אלה, הוא היה חוזר בו.

 20. עריף ברזאני

  זאב יקירי,
  כמה חבל שאיש חכם כמוך נגרר להבלים שכאלה. כולנו יודעים מי היה הרצל ומי היו האנשים שהקיפו אותו, מה עלה בגורל ילדיו ומי היו ממשיכי דרכו. העם היהודי קיים היום למרות הציונות של הרצל ולא בזכותה.

  1. זאב גלילי

   צר לי על שאינך נותן לעובדות להפריע להשקפותי הניזונות מגורמים שהפוסט ציונות שלהם היא פוסט יהודיות. לולא הרצל אתה היית עדיין בוארשא בוורמיזא בעדן או במארקש.
   זאב גלילי

 21. Elizabeth Rimini

  בספרו אלטנויילנד מתאר הרצל את הקמתו מחדש של בית המקדש, ואת שמירת השבת בירושלים. קבלו ציטוט:

  "אך העינים הצופיות שבי ישבו בלי הפוגה אל העיר העתיקה אשר במרכז התמונה. היא השתרעה לפניהם, מעבר לעמק הקדרון, עוטה אור השמש שאחרי הצהרים, ומעין רוח יום טוב היתה מרחפת עליה. קינגסקורט כבר שאל את כל השאלות שיש לשאול וכבר קבל את כל התשובות מאת דוד. עתה חקר לדעת שרש דבר על אודות בנין ענק מלא הוד, שהאיר בלבנת זהר ובכתם פס; גגו נשען על עמודי שיש, יער של עמודים, ועל כל עמוד כותרת זהב. ולב פרידריך נפעם בשמעו מפי דוד את המלים:

  זה בית המקדש.

  לקבלת שבת צעדו כפות רגלי פרידריך על קרקע בית המקדש בירושלים. דוד שכר בעד כל בני החבורה מעונות באחד מבתי המלון הנהדרים לפני שער יפו. לפנות היום קרא דוד לידידו ללכת עמו אל ההיכל. פרידריך לאֶווענברג הלך לראשונה עם מרים, ואחריהם הלכו דוד ושרה. הם הלכו דרך הרחובות הנהדרים שבעיר החדשה, לעת הצהרים היו הרחובות האלה מלאות תנועה ורוח חיים מִפַעֲמִים בתעצומות עוזם. עתה פתאם החלה התנועה הזאת לחדל וְלִגְועַ. מספר העגלות הנוסעות נמעט מאד, והחנויות סוגרו בכל מקום. השבת השתרעה לאט ובהדרת כבוד על העיר שהיתה עד עתה הומיה, ובשיירות שיירות נהרו החרדים אל בתי התפילה. כי חוץ מן ההיכל הגדול היו עוד בעיר העתיקה וגם בעיר החדשה בתים רבים מקודשים לאל כביר אשר לא תשורנו עין, ואשר את רוחו נשא ישראל בכל התבל במשך אלפי שנים."

  יכול להיות יותר יהודי מזה?

 22. חיים

  האינטרס להכחיש את זיקתו של הרצל ליהדות, משותף לשני הצדדים: תומכי הציונות החילונים רוצים לעשות ממנו דמות שהם יכולים להזדהות איתה וכפי שכתבת במאמר. מהצד השני גם למתנגדי הציונות החרדים נוח לסמן את הרצל כמתבולל וכך ההתמודדות שלהם עם התנועה הציונית הרבה יותר קלה וכפי שרואים בכמה תגובות כאן.

  יש לציין שישנו ספר "מהתם סופר עד הרצל" שיצא בשנות הששים של המאה הקודמת שמוכיח את זיקתו של הרצל ומשפחתו ליהדות ולרב אלקלאי כמתואר כאן.

 23. צביקה עמית

  לבד מן הסקרנות האינטלקטואלית וההיסטורית, מה זה בכלל חשוב במה הרצל האמין ומה הייתה המוטיבציה שלו. הרצל היה יזם שהניע סטראפ חברתי. הסטארטאפ הזה הצליח, בסופו של תהליך להצמיח מדינה שהביאה אליה חלק גדול מהעם היהודי. חלקו של הרצל הסתיים עם מותו בשנת 1904והוא בן 44. לצורה שלבשו הציונות והמדינה, לאחר מותו של הרצל, אחראים ממשיכי הדרך ובראשם ,דוד בן גוריון.
  השאלה איך הייתה נראית הציונות ואיזו פנים היו למדינה, אם הרצל היה חי עוד 30, אן40 שנה, היא שאלה מעניינת , אבל לחלוטין לא רלבנטית.

  1. זאב גלילי

   אני מסכים אתך. הציונות צמחה בעצם מלמטה, לפני הרצל וגם אחריו. אבל הוא היה האיש שהפך את המאוויים למנוף מדיני. הסיבה העיקרית לכתיבת עברו היהודי של הרצל הוא מסע שיקרי שמנהלים חוגים חרדיים בעלי אופי עברייני שתוקפים את זכרו של הרצל במילים מתועבות ומתוך בורות מוחלטת.
   זאב גלילי

השאר תגובה