בין המהפכה הספרדית למהפכה האשכנזית

בשנת 1964 הופיע בתל־אביב הספר ׳המהפכה האשכנזית' פרי עטו של קלמן קצנלסון, איש התנועה הרביזיוניסטית. זה היה ספר מוזר של אדם תמהוני.

הרעיון המרכזי של הספר הוא שהיהודים ״האמיתיים״ הם האשכנזים והשפה שמדינת ישראל צריכה לאמץ לה היא השפה היידית. בני עדות המזרח, לפי הספר, הורידו את רמת מדינת ישראל ועליהם ללמוד יידיש ולהתאשכנז.
זה היה ספר גזעני, מתנשא וגם אידיוטי. אצל אנשים רציניים עורר הספר גיחוך. אך הספר הצליח לעורר סערה ציבורית כי הוא נתן אישור לטענותיהם של רבים מבני עדות המזרח על ההתנשאות והגזענות של האליטה האשכנזית באותה תקופה.

הספר נשכח מכבר, וככל הידוע לי לא הפכה היידיש לשפה הרשמית של מדינת ישראל וגם אינני רואה נהירה גדולה של יוצאי ארצות המזרח לאולפנים המלמדים יידיש.

"בבל וכתריאליבקה"

אך בימים אלה הופיע הספר ׳בבל וכתריאליבקה׳, המעלה באוב את ספרו של קצנלסון ומטיף לתפיסת עולם הפוכה. מחבר הספר, יוסף מאיר, טוען כי ״אני רואה בספר ׳המהפכה האשכנזית׳ השתקפות מדויקת של דמות ההגמוניה האשכנזית״…

משפחה יהודית בשטעטל במזרח אירופה 1903 - ויקישיתוף

משפחה יהודית בשטעטל במזרח אירופה 1903 – ויקישיתוף

עוד הוא כותב כי ״הביקורת האשכנזית לא הפריכה את טענותיו של הספר נגד המזרחיים ובין השורות ניתן להתרשם שהמבקרים היו תמימי דעה עמו״.

ספרו של יוסף מאיר הוא בעצם תאום ספרדי לספרו של קצנלסון. אפשר בהחלט לקרוא לו ׳המהפכה הספרדית׳.
בין הפנינים שבספר:
* ״כל עוד ההגמוניה האשכנזית קיימת אין כל סיכוי ליהודים המזרחים, כקבוצה, להתקדם בצורה כזו שיסגרו את הפער התרבותי-חבדתי-כלכלי בינם לבין האשכנזים".

* "השתחררותם של המזרחים מעול ההגמוניה האשכנזית, הוא תנאי מוקדם לצעידתם בתהליך סגירת פערים וקידמה. כמו כן, השתחררות זו צריכה להיות טוטאלית. כלומר, השתחררות לאומית ומעמדית״.

* ״אם רוצה הציבור המזרחי לצאת מהמלכודת אליה הכניסה אותו ההגמוניה האשכנזית, להתפתח ולשגשג בדומה לציבור האשכנזי, אין לו ברירה אלא לסלק את ההגמוניה ולתפוס את מקומה״.

* ״לאשכנזים היתה שואה פיזית באירופה מידי עם שראה עצמו מתורבת מאוד, ואילו למזרחים הייתה שואה רוחנית במולדתם מידי אחים שראו עצמם יותר מתורבתים״.

*  ״במלחמת יום הכיפורים נתגלתה ההגמוניה האשכנזית  בכל עליבותה ומערומיה״…

משפחה יהודית בעיראק 1948

משפחה יהודית בעיראק 1948

למרות שאיני מסכים עם מסקנותיו של המחבר, אני מוכן לומר לשבחו שהוא ריכז מידע רב על תהליך הדיכוי של עולי ארצות המזרח. זה לא היה דיכוי של הגמוניה אשכנזית, אלא דיכוי של ההגמוניה של מפא"י שהופנה לא רק נגד המזרחיים אלא גם נגד אשכנזים שלא הלכו בתלם.

הפתולוגיה של הקשת הדמוקרטית המזרחית
http://www.zeevgalili.com/?p=251

הגרסה האשכנזית לקשת הדמוקרטית המזרחית
http://www.zeevgalili.com/?p=222

חיים חפר  -גזענות בורות ופרס ישראל
http://www.zeevgalili.com/?p=10373

גזענותו של נתן זך
http://www.zeevgalili.com/?p=10153

ההמצאה האווילית של "יהודים ערביים"

http://www.zeevgalili.com/?p=11083

השאר תגובה